Информация за Общинската програма за асистирана репродукция

И Н Ф О Р М А Ц И Я
 

Общинската програма за асистирана репродукция стартира през лятото на 2011 година, като част от социалната и здравна политика на Община Велико Търново, в резултат от общите усилия и съвместна работа с две организации с нестопанска цел, занимаващи се с проблемите на репродуктивното здраве на семействата в България:
 

          - Фондация “Искам бебе” и
          - Сдружение “Зачатие”.
Със стартиране на Програмата беше приет и Правилник, с който се определи реда, условията и критериите за финансово подпомагане на семействата и двойките с репродуктивни проблеми (приет с Решение на Великотърновски Общински съвет).
В бюджета на Община Велико Търново за първата - 2011 година бяха гласувани 30 000 лв., с които се подпомогнаха 16 двойки и семейства с репродуктивни проблеми
Съгласно Правилника, на семейство или двойка с репродуктивни проблеми  се отпускат средства в размер до  2 000 лв. на година.
Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Велико Търново разглежда подадените заявления в едномесечен срок и взема решение, за което информира писмено кандидатите.
Одобрените кандидати, както и размерът на отпуснатата сума, се одобрява от Великотърновски общински съвет, след внесено предложение за решение. Взетите решения се обявяват на официалния сайт на Община Велико Търново по входящ номер на кандидатите.
 
През следващите години от реализиране на програмата – от 2012 до 2019 г. Община Велико Търново отпуска финансови средства  в размер на 70 000 лв. на година, като тази сума включва и неусвоените средства на одобрените лица за предходните до две години. 
От 2011 година до момента с помоща на Програмата за асистирана репродукция на Община Велико Търново са подпомогнати над 140 семейства, някои от които над два пъти.
 
Два КОЛЕДНИ БЛАГОТВОРИТЕЛНИ БАЛА – през 2011 и 2016 година, организирани от Кмета на Община Велико Търново бяха посветени на каузата за подкрепа на семейства и двойки с репродуктивни проблеми. Събраните средства са в общ размер на 21 296 лв.
 
За осемте години, през които в Община Велико Търново се реализира Програмата за асистирана репродукция,  щастливата равносметка е - родени са 54 бебета, от които 10 двойки близнаци.  
 


 

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.