Съобщение относно: определяне на противоепидемични и ограничителни мерки

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
По  предложение на Главния държавен здравен инспектор, Министърът на здравеопазването издаде Заповед №РД-01-626/27.10.2020г., с която определи противоепидемични и ограничителни мерки във връзка с предотвратяване разпространението на заболяването COVID-19 на територията на Република България.
Оповестявам на гражданите на територията на община Велико Търново съдържанието на Заповедта за изпълнение.
С пълния текст на Заповедта може да се запознаете от прикачения файл.
 
 
ИНЖ. Д-Р ДАНИЕЛ ПАНОВ
кмет на Община Велико Търново

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.