Постоянна комисия по земеделие, гори и околна среда /ПК по ЗГОС/

  • Йорданка Стефанова – председател;
  • Николен Стойнов – член;
  • Мирослав  Маринов – член;
  • Стоян Витанов - член;
  • Гюнай Далоолу – член;
  • Евгени Коев – член;
  • Пламен Петров – член.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.