Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2022 г.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.