Предложение относно: Приемане на Показатели и критерии за определяне на балната оценка в общинските публични предприятия по чл. 41 от Наредбата за реда и условията за упражняване на правата на собственост в търговските дружества

Icon Предложение относно: Приемане на Показатели и критерии за определяне на балната оценка в общинските публични предприятия по чл. 41 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружес (363,6 KB) Icon Показатели и критерии (349,6 KB) Icon Мотиви (488,8 KB) Icon Съобщение (180,9 KB) Icon Справка (80,7 KB)

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.