Регистър на Декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ


по ред

Входящ номер / дата

Вид на декларацията по чл. 35, ал. 1, т.1-4

Име на декларатор
(собствено и фамилно)

Длъжност и месторабота

1

Вх. № 1/
27.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Антон Кръстев

Кмет на Кметство
с. Леденик

2

Вх. № 2/
27.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Георги Марков

Общински съветник във ВТОбС

3

Вх. № 3/
27.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Деян Хаджийски

Общински съветник във ВТОбС

4

Вх. № 4/
27.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Тихомир Нанев

Общински съветник във ВТОбС

5

Вх. № 5/
27.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Валентин Точков

Общински съветник във ВТОбС

6

Вх. №  6/
27.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Евгени Коев

Общински съветник във ВТОбС

7

Вх. № 7/
27.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Сунай Мунков

Общински съветник във ВТОбС

8

Вх. № 8/
27.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Гюнай Далоолу

Общински съветник във ВТОбС

9

Вх. № 9/
27.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Жельо Желев

Общински съветник във ВТОбС

10

Вх. № 10/
27.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Даниела Андреева-Тодора

Общински съветник във ВТОбС

11

Вх. № 11/
29.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Калина Широкова

Общински съветник във ВТОбС

12

Вх. № 12/
29.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Росен Иванов

Общински съветник във ВТОбС

13

Вх. № 13/
29.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Тодор Тодоров

Общински съветник във ВТОбС

14

Вх. № 14/
29.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Мавроди Калейнски

Общински съветник във ВТОбС

15

Вх. № 15/
29.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Красин Каракоцев

Общински съветник във ВТОбС

16

Вх. № 16/
29.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Стоян Витанов

Общински съветник във ВТОбС

17

Вх. № 17/
29.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Мирослав Маринов

Общински съветник във ВТОбС

18

Вх. № 18/
29.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Деян Куздов

Общински съветник във ВТОбС

19

Вх. № 19/
29.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Стефан Антонов

Общински съветник във ВТОбС

20

Вх. № 20/
02.12.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Димитър Събев

Кмет на Кметство

гр. Килифарево

21

Вх. № 21/
02.11.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Николай Илиев

Общински съветник във ВТОбС

22

Вх. № 22/
02.12.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Венцислав Спирдонов

Общински съветник във ВТОбС

23

Вх. № 23/
02.12.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Даниел Панов

Кмет на Община Велико Търново

24

Вх. № 24/
03.12.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Пламен Петров

Общински съветник във ВТОбС

25

Вх.№ 25/
03.12.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Николен Стойнов

Общински съветник във ВТОбС

26

Вх.№ 26/
03.12.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Гица Лазарова

Кмет на Кметство
с. Пчелище

27

Вх.№ 27/
04.12.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Гергана Евтимова

Общински съветник във ВТОбС

28

Вх.№ 28/
04.12.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Йорданка Стефанова

Общински съветник във ВТОбС

29

Вх.№ 29/
04.12.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Нейко Генчев

Общински съветник във ВТОбС

30

Вх. № 30/
04.12.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Иван Ангелов

Общински съветник във ВТОбС

31

Вх. № 31/
04.12.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Кирил Ангелски

Кмет на Кметство
с. Шемшево

32

Вх. № 32/
04.12.2019 г.

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Недьо Георгиев


Кмет на Кметство
с. Балван

33 Вх. №33/
04.12.2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Христо Кунчев Кмет на Кметство
с. Церова кория
34 Вх. № 34/
04.12.2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Юлия Тонкова Общински съветник във ВТОбС
35 Вх. № 35/
04.12.2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Светлозар Стойков Общински съветник във ВТОбС
36 Вх. № 36/
04.12.2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Валерия-Тереза Дончева Общински съветник във ВТОбС
37 Вх. № 37/
04.12.2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Елена Чамуркова Общински съветник във ВТОбС
38 Вх. № 38/
04.12.2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Георги Недев Общински съветник във ВТОбС
39 Вх. № 39/
04.12.2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Петко Тюфекчиев Общински съветник във ВТОбС
40 Вх. № 40/
04.12.2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Снежана Първанова Кмет на Кметство
гр. Дебелец
41 Вх. №41/
04.12.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

т. 1 от ЗПКОНПИ

Христо Стоев Общински съветник във ВТОбС
42 Вх. № 42/
04.12.2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Калоян Янков Общински съветник във ВТОбС
43 Вх. № 43/
04.12.2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Драгомир Йосифов Общински съветник във ВТОбС
44 Вх. № 44/
04.12.2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Христо Христов Кмет на Кметство
с. Ново село
45 Вх. № 45/
05.12.2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Албена Алексиева-Беренска Кмет на Кметство
с. Беляковец
46 Вх. № 46/
05.12.2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Йорданка Колева Кмет на Кметство
с. Ресен
47 Вх. № 47/
05.12.2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Малина Попова Кмет на Кметство
с. Присово
48 Вх. № 48/
05.12.2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Антоанета Тодорова Кмет на Кметство
с. Водолей
49 Вх. № 49/
05.12.2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Мариян Кенаров Общински съветник във ВТОбС
50 Вх. № 50/
05.12.2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Атанас Парушев Общински съветник във ВТОбС
51 Вх. № 51/
06.12.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИЧаст I и IIВид: при освобождаване от длъжност

Николай Милаковски Кмет на Кметство
с. Самоводене
52 Вх. № 52/
06.12.2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Стефан Мъглов Кмет на Кметство
с. Самоводене
53 Вх. № 53/
06.12.2019 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИЧаст I и IIВид: при встъпване в длъжност

Стефан Мъглов Кмет на Кметство
с. Самоводене
54 Вх. № 54/
24.12.2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Мариана Петрова-Андреева Управител на
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД
55 Вх. № 55/
13.02.2020 г.


Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: при освобождаване от длъжност
 

Добрин Георгиев Кмет на кметство
с. Къпиново
56 Вх. № 56/
13.02.2020 г.


Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: при освобождаване от длъжност
 

Тошо Кръстев Кмет на кметство
с. Арбанаси
57 Вх. № 57/
13.02.2020 г.


Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: при освобождаване от длъжност
 

Янко Първанов Кмет на кметство
с. Вонеща вода
58 Вх. № 58/
14.02.2020 г.


Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: при освобождаване от длъжност
 

Йорданка Атанасова Кмет на кметство
с. Никюп
59 Вх. №59/
19.02.2020 г.


Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: при освобождаване от длъжност
 

Десислав Йорданов Кмет на кметство
с. Хотница
60 Вх. № 60/
14.02.2020 г.


Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: при освобождаване от длъжност
 

Пламен Петев Кмет на кметство
с. Шереметя
61 Вх. № 61/
14.02.2020 г.


Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: при освобождаване от длъжност
 

Иван Чолаков Кмет на кметство
с. Малки чифлик
62 Вх. № 62/
17.02.2020 г.


Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: при освобождаване от длъжност
 

Сашко Начев Кмет на кметство
с. Русаля
63 Вх. № 63/
17.02.2020 г.


Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: при освобождаване от длъжност
 

Петя Кънчева Кмет на кметство
с. Плаково
64 Вх. № 64/
18.02.2020 г.


Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: при освобождаване от длъжност
 

Николай Теодосиев Кмет на кметство
с. Дичин
65 Вх. № 65/
08.05.2020 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1,
т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 
Вид: ежегодна

Христо Христов

Кмет на кметство
с. Ново село

66 Вх. № 66/
12.05.2020 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1,
т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 
​Вид: ежегодна

Антон Кръстев

Кмет на кметство
с.  Леденик

67 Вх. № 67/
12.05.2020 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1,
т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 
​Вид: ежегодна

Методи Петров

Управител
„Обредни дейности“ ЕООД

68 Вх. № 68/
14.05.2020 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1,
т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 
​Вид: ежегодна

Димитър Събев

Кмет на кметство
гр. Килифарево

69 Вх. № 69/
14.05.2020 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1,
т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 
​Вид: ежегодна

Христо Кунчев

Кмет на кметство
с. Церова кория

70 Вх. № 70/
18.05.2020 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 
​Вид: ежегодна

Стефан Мъглов

Кмет на кметство
с. Самоводене

71 Вх. № 71/
20.05.2020 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1,
т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 
​Вид: ежегодна

Кирил Ангелски

Кмет на кметство
с. Шемшево

72 Вх. № 72/
20.05.2020 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1,
т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 
​Вид: ежегодна

Албена Беренска

Кмет на кметство
с. Беляковец

73 Вх. № 73/
22.05.2020 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1,
т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 
​Вид: ежегодна

Снежана Първанова

Кмет на кметство
гр. Дебелец

74 Вх. № 74/
08.06.2020 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 
​Вид: ежегодна

Гица Лазарова

Кмет на кметство
с. Пчелище

75 Вх. № 75/
09.06.2020 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1,
т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 
​Вид: ежегодна

Йорданка Колева

Кмет на кметство
с. Ресен

76 Вх. № 76/
10.06.2020 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 
​Вид: ежегодна

Малина Попова

Кмет на кметство
с. Присово

77 Вх. № 77/
10.06.2020 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 
​Вид: ежегодна

Антоанета Тодорова

Кмет на кметство
с. Водолей

78 Вх. № 78/
10.06.2020 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 
​Вид: ежегодна

Борислав Йорданов

Управител
„Царевград Търнов“ ЕООД

79 Вх. № 79/
11.06.2020 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1,
т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 
​Вид: ежегодна

Недьо Лазаров

Кмет на кметство
с. Балван

80 Вх. № 80/
11.06.2020 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 
​Вид: ежегодна

Иван Ламбов

Управител
„ОДПГ“ ЕООД

81 Вх. № 81/
15.06.2020 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1,
т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 
​Вид: ежегодна

Ина Минчева-Кърджилова Управител „Инвестстрой-92“ ЕООД
82 Вх. № 82/
15.06.2020 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1,
т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 
​Вид: ежегодна

Румяна Рашева

Управител
„МЦРСМ-I“ ЕООД

83 Вх. № 83/
29.09.2020 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 от ЗПКОНПИ Светослав Дермански Общински съветник във ВТОБС
84 Вх. № 84/
09.04.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: ежегодна

Кирил Ангелски

Кмет на кметство,

с. Шемшево
85 Вх. № 85/
27.04.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 

Вид: ежегодна

Методи Петров Управител „Обредни дейности“ ЕООД
86 Вх. № 86/
29.04.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 (декларация за несъвместимост)

Якоб ван Бейлен Общински съветник във Великотърновски общински съвет
87 Вх. № 87/
07.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: ежегодна

Христо Кунчев

Кмет на кметство

с. Церова кория

88 Вх. № 88/
10.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: ежегодна

Гица Лазарова

Кмет на кметство

с. Пчелище

89 Вх. № 89/
11.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: ежегодна

Албена Алексиева-Беренска

Кмет на кметство

с. Беляковец

90 Вх. № 90/
11.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 

Вид: ежегодна

Борислав Йорданов Управител „Царевград Търнов“ ЕООД
91 Вх. № 91/
11.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 

Вид: ежегодна

инж. Иван Ламбов Управител „ОДПГ“ ЕООД
92 Вх. № 92/
12.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: ежегодна

Антоанета Тодорова

Кмет на кметство

с. Водолей

93 Вх. № 93/
13.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 

Вид: ежегодна

Недьо Георгиев

Кмет на кметство

с. Балван

94 Вх. № 94/
13.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 

Вид: ежегодна

Румяна Рашева

Управител

„МЦРСМ 1“ ЕООД
95 Вх. № 95/
14.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 

Вид: ежегодна

Христо Христов

Кмет на кметство

с. Ново село

96 Вх. № 96/
14.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 

Вид: ежегодна

Ина Минчева-Кърджилова Управител „Инвестстрой-92“ ЕООД
97 Вх. № 97/
14.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: ежегодна

Димитър Събев

Кмет на кметство

гр. Килифарево

98 Вх. № 98/
14.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: ежегодна

Антон Кръстев

Кмет на кметство

с. Леденик

99 Вх. № 99/
14.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: ежегодна

Снежана Първанова

Кмет на кметство

гр. Дебелец

100 Вх. № 100/
14.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: ежегодна

Йорданка Колева

Кмет на кметство

с. Ресен

101 Вх. № 101/
17.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I  и II

Вид: ежегодна

Малина Попова

Кмет на кметство

с. Присово

102 Вх. № 102/
18.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 

Вид: ежегодна

Стефан Мъглов

Кмет на кметство

с. Самоводене

103 Вх. №103/
30.09.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Димитър Чолаков Общински съветник във ВТОбС
104 Вх. №104/
23.12.2021 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Михаил Михалев Общински съветник във ВТОбС
105 Вх. №105/
24.02.2022 г. 
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Мариян Арабаджиев Общински съветник във ВТОбС
106 Вх. № 106/
13.04.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I
Вид: ежегодна

Методи Петров Управител
„Обредни дейности“ ЕООД
107 Вх. № 107/
18.04.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I
Вид: ежегодна

Христо Христов Кмет с. Ново село
108 Вх. № 108/
19.04.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I и II

Вид: ежегодна

Христо Кунчев Кмет с. Церова кория
109 Вх. № 109/
19.04.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I

Вид: ежегодна

Ина Минчева-Кърджилова Управител „Инвестстрой-92“ ЕООД
110 Вх. № 110/
19.04.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I

Вид: освобождаване  от длъжност

Ина Минчева Кърджилова Управител „Инвестстрой-92“ ЕООД
111 Вх. № 111/
26.04.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I и II

Вид: ежегодна

Кирил Ангелски Кмет с. Шемшево
112 Вх. № 112/
29.04.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I и II

Вид: ежегодна

Гица Лазарова Кмет с. Пчелище
113 Вх. № 113/
03.05.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I

Вид: ежегодна

Борислав Йорданов Управител „Царевград Търнов“ ЕООД
114 Вх. № 114/
09.05.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I и II

Вид: ежегодна

Антон Кръстев Кмет с. Леденик
115 Вх. № 115/
09.05.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I

Вид: ежегодна

Стефан Мъглов Кмет с . Самоводене
116 Вх. № 116/
11.05.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I

Вид: ежегодна

Румяна Рашева Управител
„МЦРСМ I-В. Търново“ ЕООД
117 Вх. № 117/
11.05.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I

Вид: ежегодна

Иван Ламбов Управител
„ОДПГ“ ЕООД
118 Вх. № 118/
12.05.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I

Вид: ежегодна

Албена Беренска Кмет с. Беляковец
119 Вх. № 119/
12.05.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I

Вид: ежегодна

Димитър Събев Кмет гр. Килифарево
120 Вх. № 120/
12.05.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I

Вид: ежегодна

Снежана Първанова Кмет гр. Дебелец
121 Вх. № 121/
12.05.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I

Вид: ежегодна

Недьо Георгиев Кмет с. Балван
122 Вх. № 122/
13.05.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I

Вид: ежегодна

Йорданка Колева Кмет с. Ресен
123 Вх. № 123/
13.05.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I и II

Вид: ежегодна

Антоанета Тодорова Кмет с. Водолей
124 Вх. № 118/
13.05.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I

Вид: ежегодна /коригираща декларация/

Албена Беренска Кмет с. Беляковец
125 Вх. № 124/
13.05.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I

Вид: ежегодна

Малина Попова Кмет с. Присово
126 Вх. № 125/
13.07.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I / II

Вид: ежегодна

Свилен Димитров Управител "Инвестстрой 92" ЕООД
127 Вх. № 126/
13.07.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Свилен Димитров Управител "Инвестстрой 92" ЕООД
128 Вх. № 125/
14.07.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Част I 

Вид: при встъпване в длъжност (коригираща)

Свилен Димитров Управител "Инвестстрой 92" ЕООД
129 Вх. № 127/
05.12.2022 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Иван Николов Управител "КОЦ-В. Търново" ЕООД
130 Вх. № 128/
07.12.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Вид: освобождаване от длъжност

Методи Петров Управител „Обредни дейности“ ЕООД
131

Вх. № 129/
08.12.2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част I и II

Вид: при встъпване в длъжност

Даниела Донева Управител „Обредни дейности“ ЕООД

 

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.