Доклад по прилагането на ОУП на Община Велико Търново, включително мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на плана

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.