Стартира предоставянето на грижа в домашна среда по новата социална услуга „Асистентска подкрепа“

В изпълнение на Закона за социалните услуги в Община Велико Търново от 08.02.2021 г. в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ са назначени първите 17 лица на длъжност „социален асистент“ и 2 лица на длъжност „социален работник“. При подписване на трудовите договори социалните асистенти бяха запознати с възможностите предоставени от новата социална услуга и очакванията при  нейното реализиране, като лично от г-жа Росица Димитрова – Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, поздрави назначените лица и подчерта значимостта на изпълняваната от тях длъжност в подкрепа на нуждаещите се.  В пет от населите места на територията на общината назначените социални асистенти ще предоставят безплатна ежедневна почасова грижа и подкрепа в домашна среда на общо 48 потребители, от които 19 лица с трайни увреждания с определена чужда помощ и 29 лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Финансирането за реализиране на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е осигурено със средства от държавния бюджет, като в Община Велико Търново се предвижда до края на 2021 г. да бъдат обхванати общо 208 потребители от целевите групи.
 Към настоящия момент всички одобрени кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ подали необходимите документи през януари 2021 г. са обхванати, като продължава приема на документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ и кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги.
Документи могат да се подават в „Център за административно обслужване“, в сградата на Община Велико Търново, пл. „Майка България“ №2, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. Допълнителна информация и документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ са публикувани на официалната интернет страница на Община Велико Търново на адрес: www.veliko-tarnovo.bg. и на тел. 062/619 220 – Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново.
 

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.