Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново”.

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 11.09.2020 17:12:24
517,0 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 08.04.2019 12:04:17
199,0 KB
Договор от 27.03.2019 г. с "Ес Джей Ви - Груп" ООД
публикуван на: 08.04.2019 12:04:17
1,6 MB
Решение №РД 24-35 от 13.03.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 13.03.2019 16:17:41
698,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

13.03.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

13.03.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.