"Доставка на обзавеждане и оборудване по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка на мебели и обзавеждане;

Обособена позиция №2: Доставка на бяла и черна техника ;

Обособена позиция №3: Доставка на компютри (настолни и преносими), периферия и оборудване;

Обособена позиция №4: Доставка на кухненска посуда , запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;

Обособена позиция №5: Доставка на домашни потреби;

Обособена позиция №6: Доставка на инвентар за поддържане на дворни площи;

Обособена позиция №7: Доставка на специализиран модул за сензорна градина ;

Обособена позиция №8: Доставка на постелъчен инвентар , запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;

Обособена позиция №9: Доставка на специализирано оборудване за деца с тежки множествени увреждания;

Обособена позиция №10: Доставка на дидактически материали.

Доставките по обособени позиции № 9 и №10 ще бъдат възложени по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане. Стойностите на позиции № 9 и №10 не надхвърля 156 464 лв. и общата им стойност, възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка с гореизложеното, Възложителят ще възложи директно доставките по обособена позиция № 9 и обособена позиция №10 на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. За тези обособени позиции не следва да се подават оферти.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с "Геокрас" ЕООД за обособена позиция 6
публикуван на: 20.02.2020 16:29:08
767,7 KB
Обявление за приключване на договор със "Смарт Бизнес Къмпани" ЕООД за обособена позиция 5
публикуван на: 20.02.2020 16:29:08
756,5 KB
Обявление за приключване на договор със "Смарт Бизнес Къмпани" ЕООД за обособена позиция 4
публикуван на: 20.02.2020 16:29:08
816,0 KB
Обявление за приключване на договор със "Смарт Софт" ЕООД за обособена позиция 3
публикуван на: 20.02.2020 16:29:08
800,6 KB
Обявление за приключване на договор с "Школснаб 2001" ЕООД за обособена позиция 2
публикуван на: 20.02.2020 16:29:08
773,9 KB
Обявление за приключване на договор от 31.01.2019 г. с "Мальовица" ЕООД за обособена позиция 8
публикуван на: 10.01.2020 15:56:27
1,3 MB
Обявление за приключване на договор от 30.01.2019 г. с Кооперация "Панда" за обособена позиция 1
публикуван на: 10.01.2020 15:56:27
1,4 MB
Обявление за възложена поръчка за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8
публикуван на: 25.02.2019 15:33:27
6,0 MB
Договор от 31.01.2019 г. с "Мальовица" ЕООД за обособена позиция 8
публикуван на: 25.02.2019 15:33:27
2,4 MB
Договор от 29.01.2019 г. с "Геокрас" ЕООД за обособена позиция 6
публикуван на: 25.02.2019 15:33:27
2,4 MB
Договор от 31.01.2019 г. със "Смарт Бизнес Къмпани" ЕООД за обособена позиция 5
публикуван на: 25.02.2019 15:33:27
2,4 MB
Договор от 31.01.2019 г. със "Смарт Бизнес Къмпани" ЕООД за обособена позиция 4
публикуван на: 25.02.2019 15:33:27
2,5 MB
Договор от 29.01.2019 г. със "Смарт Софт" ЕООД за обособена позиция 3
публикуван на: 25.02.2019 15:33:27
2,5 MB
Договор от 31.01.2019 г. с "Школснаб 2001" ЕООД за обособена позиция 2
публикуван на: 25.02.2019 15:33:27
2,4 MB
Договор от 30.01.2019 г. с Кооперация "Панда" за обособена позиция 1
публикуван на: 25.02.2019 15:33:27
2,6 MB
Решение №РД 24-118 от 04.12.2018 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №8
публикуван на: 05.12.2018 10:54:57
976,2 KB
Решение №РД 24-117 от 04.12.2018 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №6
публикуван на: 05.12.2018 10:54:57
958,6 KB
Решение №РД 24-120 от 04.12.2018 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №5
публикуван на: 05.12.2018 10:54:57
896,0 KB
Решение №РД 24-121 от 04.12.2018 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №4
публикуван на: 05.12.2018 10:54:57
902,2 KB
Решение №РД 24-122 от 04.12.2018 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №3
публикуван на: 05.12.2018 10:54:57
1019,6 KB
Решение №РД 24-123 от 04.12.2018 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №2
публикуван на: 05.12.2018 10:54:57
987,0 KB
Решение №РД 24-124 от 04.12.2018 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №1
публикуван на: 05.12.2018 10:54:57
1,9 MB
Доклад от 19.11.2018 г.
публикуван на: 05.12.2018 10:54:57
3,2 MB
Протокол №3 от 19.11.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 05.12.2018 10:54:57
2,0 MB
Протокол №2 от 14.11.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 05.12.2018 10:54:57
2,3 MB
Съобщение с изх. №91-00-402/14.11.2018 г. по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 14.11.2018 13:50:41
379,3 KB
Протокол от дати 04.09.2018 г. и 23.10.2018 г.
публикуван на: 30.10.2018 15:42:22
2,7 MB
Обявление за възложена поръчка - няма възлагане за обособена позиция №7
публикуван на: 15.10.2018 14:35:08
4,3 MB
Решение №РД 24-99/27.09.2018 г. за прекратяване на обособена позиция №7
публикуван на: 27.09.2018 12:10:47
859,6 KB
Съобщение с изх. №91-00-322/23.08.2018 г. за отваряне на офертите на участниците
публикуван на: 23.08.2018 14:50:29
400,0 KB
Решение №РД 24-73/20.07.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 23.07.2018 13:42:21
800,1 KB
Решение № РД 24-65 от 09.07.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 12.07.2018 12:17:00
1,6 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 12.07.2018 12:17:00
899,4 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 12.07.2018 12:17:00
1,5 MB

Краен срок за подаване на оферта

24.08.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

24.08.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.