"Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" - Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ "Пролет"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с "Джамбо 33" ЕООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 19.12.2019 15:08:25
570,5 KB
Обявление за изменение
публикуван на: 06.12.2018 11:27:20
175,3 KB
Допълнително споразумение от 14.11.2018 г. с "Джамбо 33" ЕООД
публикуван на: 06.12.2018 11:27:20
642,4 KB
Обявление за изменение
публикуван на: 29.10.2018 12:14:26
175,1 KB
Допълнително споразумение от 25.09.2018 г. с Джамбо 33 ЕООД
публикуван на: 29.10.2018 12:14:26
1,6 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 02.08.2018 12:14:30
205,4 KB
Договор от 13.07.2018 г. с Джамбо 33 ЕООД
публикуван на: 02.08.2018 12:14:30
1,2 MB
Решение №РД 24-62/29.06.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 02.07.2018 11:47:08
387,5 KB
Доклад от 28.06.2018 г.
публикуван на: 02.07.2018 11:47:08
1,3 MB
Протокол №4 от 28.06.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.07.2018 11:47:08
2,3 MB
Протокол №3 от 25.06.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.07.2018 11:47:08
3,7 MB
Протокол №1 от 22.05.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.07.2018 11:47:08
481,2 KB
Съобщение №91-00-232 от 25.06.2018 г. за отваряне на ценовото предложение
публикуван на: 25.06.2018 15:52:22
81,1 KB
Протокол № 2 от 23.05.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 23.05.2018 17:13:03
697,0 KB
Решение № РД 24-40 от 09.05.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 09.05.2018 16:13:48
751,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

21.05.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

21.05.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.