„Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново”

Статус: Изпълнена

Процедура: Пряко договаряне

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 09.07.2020 15:56:49
190,4 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 12.06.2018 17:16:31
398,1 KB
Договор от 21.05.2018 г. с Вали компютърс ООД
публикуван на: 12.06.2018 17:16:31
2,4 MB
Решение №РД 24-41 от 09.05.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 09.05.2018 16:39:19
928,5 KB
Доклад от 02.05.2018 г.
публикуван на: 09.05.2018 16:39:18
1,3 MB
Протокол №2 от 02.05.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 09.05.2018 16:39:18
819,2 KB
Протокол №1 от 23.04.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 09.05.2018 16:39:18
543,0 KB
Съобщение №5300-17530-1 от 26.04.2018 г. за отваряне на ценовите предложения и преговорите по тях
публикуван на: 26.04.2018 14:17:07
104,7 KB
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП - представен във формат PDF (подходящ за преглед), XML (подходящ за компютърна обработка) и DOC
публикуван на: 12.04.2018 16:27:45
123,4 KB
Решение №РД 24-31 от 12.04.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 12.04.2018 16:27:45
296,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

20.04.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

20.04.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.