"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по 2 обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – "Изработка и монтаж на постоянни обяснителни табели, изработване на информационен банер и изработване на дипляни и информационни стикери", запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;

Обособена позиция № 2 – "Организиране и провеждане на информационни събития и изработка и доставка на промоционални материали"

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с "Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД, гр. София за позиция №2
публикуван на: 26.03.2020 12:15:31
1,5 MB
Обявление за приключване на договор с "Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД, гр. София за позиция №1
публикуван на: 20.02.2020 16:07:23
834,1 KB
Обявление за възложена поръчка за обособ. позиция 1 и 2
публикуван на: 23.08.2018 11:52:30
315,2 KB
Договор от 07.08.2018 г. с Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 23.08.2018 11:52:30
2,5 MB
Договор от 07.08.2018 г. с Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 23.08.2018 11:52:30
953,8 KB
Съобщение с изх. №53-1974-2/05.07.2018 г. по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до Издателска къща "Св. Георги Победоносец" ЕООД, град София
публикуван на: 05.07.2018 16:16:55
191,2 KB
Решение №РД 24-60 от 25.06.2018 г. за класиране
публикуван на: 26.06.2018 14:01:18
72,1 KB
Доклад от 06.06.2018 г.
публикуван на: 26.06.2018 14:01:18
341,9 KB
Протокол №2 от 06.06.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 26.06.2018 14:01:18
130,2 KB
Протокол №1 от 25.05.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 26.06.2018 14:01:18
206,1 KB
Съобщение с изх. №91-00-200/01.06.2018 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 01.06.2018 13:52:14
247,2 KB
Разяснение № 91-00-182 от 17.05.2018 г. по документацията за обществена поръчка
публикуван на: 17.05.2018 16:34:07
1,0 MB
Решение № РД 24-33 от 16.04.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 18.04.2018 14:29:48
2,6 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 18.04.2018 14:29:48
5,8 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 18.04.2018 14:29:48
1,1 MB
Приложение - Единен европейски документ за обществени поръчки
публикуван на: 18.04.2018 14:29:48
138,7 KB
Приложение - Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
публикуван на: 18.04.2018 14:29:48
6,7 MB

Краен срок за подаване на оферта

23.05.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

23.05.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.