„Извършване на транспортни услуги и наем на специализирана техника за нуждите на община Велико Търново по обособени позиции”

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

„Извършване на транспортни услуги и наем на специализирана техника за нуждите на община Велико Търново по обособени позиции“:

— Обособена позиция № 1 „Таксиметров превоз на ученици и деца до училище и детска градина в съответствие с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование“,

— Обособена позиция № 2 „Случаен автобусен превоз“,

— Обособена позиция № 3 „Превоз на товари и наем на специализирана техника“,

— Обособена позиция № 4 „Наем на миячни машини (водоноски) за нуждите на ОП „Зелени системи“,

— Обособена позиция № 5 „Превоз на товари за нуждите на ОП „Зелени системи“.

Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции, с изключение на обособена позиция № 5, която на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП ще бъде възложена по реда, валиден за индивидуалната й стойност, тъй като стойността й не надхвърля 20 % от стойността на поръчката и 156 464 BGN без ДДС. За тази обособена позиция не следва да се подават оферти.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор от 28.08.2018 г. с ЕТ "Надежда - Надежда Христова" за обособена позиция № 3
публикуван на: 16.09.2020 14:46:55
233,0 KB
Обявление за приключване на договор от 28.08.2018 г. с ЕТ "Надежда - Надежда Христова" за обособена позиция № 2
публикуван на: 16.09.2020 14:46:55
239,2 KB
Договор от 28.08.2018 г. с ЕТ "Надежда - Надежда Христова" за обособена позиция № 3
публикуван на: 17.09.2018 16:04:26
2,1 MB
Договор от 28.08.2018 г. с ЕТ "Надежда - Надежда Христова" за обособена позиция № 2
публикуван на: 17.09.2018 16:04:26
2,1 MB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3
публикуван на: 17.09.2018 16:04:26
412,1 KB
Решение № РД 24-77 от 31.07.2018 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3
публикуван на: 01.08.2018 11:54:34
1,7 MB
Доклад от 30.07.2018 г. на комисията
публикуван на: 01.08.2018 11:54:34
2,5 MB
Протокол № 3 от 30.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.08.2018 11:54:34
2,1 MB
Протокол № 2 от 25.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.08.2018 11:54:34
2,4 MB
Протокол № 1 от 14.05.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.08.2018 11:54:34
1,4 MB
Съобщение № 91-00-280 от 25.07.2018 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 25.07.2018 16:31:26
1,4 MB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 4
публикуван на: 06.06.2018 15:51:30
582,1 KB
Решение № РД 24-43 от 21.05.2018 г. за прекратяване на обособена позиция № 1 и обособена позиция № 4
публикуван на: 21.05.2018 16:55:51
350,8 KB
Решение № РД 24-29 от 04.04.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 10.04.2018 11:08:26
574,1 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 10.04.2018 11:08:26
1,5 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 06.04.2018 16:21:56
792,5 KB
Приложения от № 1 до № 4 - Проект на договор
публикуван на: 06.04.2018 16:21:56
129,7 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - Единен европейски документ за обществени поръчки
публикуван на: 06.04.2018 16:21:56
120,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

10.05.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

10.05.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.