Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по обособени позиции: – Поз.1 „Мебели”, Поз.2 „Бяла и черна техника”, Поз.3 „Компютри и периферия”, Поз.4 „Електрически инструменти и железария”, Поз.5 „Домашни потреби”, Поз.6 „Постелен инвентар”, Поз.7 „Аптечни артикули”, Поз.8 „Медицинско оборудване”.

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Дата на публикуване: 02.04.2018 14:02

№ в РОП/ПОП: 00073-2018-0013

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=840158&mode=view

Документация

Файл Размер
Обявление за приключен договор поз.3
публикуван на: 16.08.2019 14:22:03
3,1 MB
Обявление за приключен договор поз.2
публикуван на: 16.08.2019 14:22:03
3,1 MB
Обявление за приключен договор Ай Ес Джей
публикуван на: 23.07.2019 17:08:16
3,2 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 14.05.2019 15:49:09
392,9 KB
Договор от 01.04.2019 г. със "Смрат Бизнес Къмпани" ЕООД за обособена позиция 3
публикуван на: 14.05.2019 15:49:09
2,5 MB
Договор от 01.04.2019 г. със "Смрат Бизнес Къмпани" ЕООД за обособена позиция 2
публикуван на: 14.05.2019 15:49:09
2,4 MB
Договор от 25.03.2019 г. с "Ай Ес Джей Груп" ЕООД за обособена позиция 1
публикуван на: 14.05.2019 15:49:09
2,4 MB
Решение за промяна на изпълнител РД 24-19/25.02.19 г.
публикуван на: 26.02.2019 15:11:37
2,9 MB
Решение за промяна на избран изпълнител № РД 24-5/15.01.2019 г.
публикуван на: 18.01.2019 13:46:37
399,3 KB
Решение за класиране № РД 24-128 от 17.12.2018 г.
публикуван на: 18.12.2018 15:35:18
1,4 MB
Доклад на комисията от 17.12.2018 г.
публикуван на: 18.12.2018 15:35:18
1,9 MB
Протокол №3 от 11.12.18 г.
публикуван на: 18.12.2018 15:35:18
1,6 MB
Протокол №2 от 02.11.18 г.
публикуван на: 18.12.2018 15:35:18
1,6 MB
Протокол №1 от 16.05.18 г.
публикуван на: 18.12.2018 15:35:18
1,7 MB
Съобщение съгласно чл. 53 от ЗОП за промяна на датата за отваряне на постъпилите оферти
публикуван на: 09.05.2018 16:40:01
809,1 KB
Разяснение №91-00-151/19.04.18 г.
публикуван на: 20.04.2018 09:32:54
1010,6 KB
еЕЕДОП във формати "xml' и "pdf"
публикуван на: 04.04.2018 11:27:26
83,0 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 04.04.2018 11:27:26
64,7 KB
Документация за участие
публикуван на: 04.04.2018 11:27:25
350,0 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 02.04.2018 14:10:13
221,5 KB
Решение РД 24-28 от 30.03.18 г.
публикуван на: 02.04.2018 14:08:47
2,9 MB

Краен срок за подаване на оферта

08.05.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

08.05.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.