"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Oбособени позиции:

Обособена позиция № 1 – "Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; Обособена позиция № 2 – "Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения"

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №2
публикуван на: 15.08.2019 15:19:09
163,2 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №1
публикуван на: 08.07.2019 15:34:10
154,5 KB
Обявление за възложена поръчка за обособ. позиция 1 и 2
публикуван на: 10.01.2018 14:11:46
697,2 KB
Договор от 15.12.2017 г. с "Издателска къща АБ" ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 10.01.2018 14:11:46
2,8 MB
Договор от 14.12.2017 г. с "Ламбаджиев стандарт" ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 10.01.2018 14:11:46
2,8 MB
Заповед № РД 22-2030 от 15.11.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 15.11.2017 17:01:52
1,5 MB
Доклад от 13.11.2017 г. на комисията
публикуван на: 15.11.2017 17:01:52
5,1 MB
Протокол № 5 от 13.11.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.11.2017 17:01:52
2,6 MB
Протокол № 4 от 29.09.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.11.2017 17:01:52
3,5 MB
Протокол № 3 от 28.09.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.11.2017 17:01:52
7,3 MB
Протокол № 1 от 20.04.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.11.2017 17:01:52
1,1 MB
Съобщение №91-00-325 от 26.09.2017 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 26.09.2017 16:19:08
342,4 KB
Протокол №2 от 15.09.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.09.2017 16:43:19
910,0 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 14.03.2017 14:44:57
1,1 MB
Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
публикуван на: 14.03.2017 14:44:57
6,7 MB
Решение № РД 24-25 от 09.03.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 13.03.2017 11:34:58
3,1 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 13.03.2017 11:34:58
6,5 MB

Краен срок за подаване на оферта

18.04.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

18.04.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.