"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер, информационни стикери (лепенки) и информационни брошури”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;

Обособена позиция № 2 – „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения”

Документация

Файл Размер
Обявление приключен договор Ламбаджиев
публикуван на: 23.07.2019 17:00:45
3,4 MB
Обявление приключен договор ИКАБ
публикуван на: 23.07.2019 17:00:45
3,3 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 22.11.2017 15:33:06
384,4 KB
Договор от 17.11.2017 г. с Издателска къща "АБ" ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 22.11.2017 15:33:06
1,8 MB
Договор от 20.10.2017 г. с "Ламбаджиев стандарт" ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 22.11.2017 15:33:05
1,8 MB
Решение за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка
публикуван на: 18.08.2017 11:48:02
1,1 MB
Доклад
публикуван на: 18.08.2017 11:48:02
2,3 MB
Протокол 4
публикуван на: 18.08.2017 11:48:02
789,1 KB
Протокол 3
публикуван на: 18.08.2017 11:48:02
2,2 MB
Протокол 2
публикуван на: 18.08.2017 11:48:01
2,1 MB
Съобщение за отваряне на плик с ценови параметри, съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.
публикуван на: 25.07.2017 15:07:15
231,2 KB
Протокол 1 - съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП
публикуван на: 08.06.2017 14:41:55
3,7 MB
ЕДИНЕН НАРЪЧНИК НА БЕНЕФИЦИЕНТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ 2014-2020 г.
публикуван на: 06.03.2017 09:44:30
6,7 MB
Документация
публикуван на: 06.03.2017 09:44:30
1,1 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 02.03.2017 13:27:03
197,9 KB
Решение № РД 24-19 от 27.02.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 02.03.2017 13:27:03
3,1 MB

Краен срок за подаване на оферта

03.04.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

03.04.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.