Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община В. Търново по обособени позиции

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособени позиции:
Обособена позиция №1 : „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."РАЙЧО НИКОЛОВ" №1;
Обособена позиция №2 : „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ №16;
Обособена позиция №3 : „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ №15;
Обособена позиция №4 : „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."НИШ“ №4;

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор от 25.09.2017 г. с Консорциум "Раховец-Енел строй" за обособ. позиция 4
публикуван на: 14.09.2018 16:46:18
1,5 MB
Обявление за приключване на договор от 04.09.2017 г. с Консорциум "Саниране - ВТ" за обособена позиция №3
публикуван на: 14.09.2018 11:09:49
1,5 MB
Обявление за приключване на договор от 25.09.2017 г. със "Стима" ООД за обособена позиция №2
публикуван на: 12.09.2018 16:32:20
580,1 KB
Допълнително споразумение от 02.04.2018 г. с Консорциум "Саниране - ВТ" за обособена позиция №3
публикуван на: 05.04.2018 13:55:51
780,1 KB
Документация 00073-2018-0011
публикуван на: 26.02.2018 11:42:56
566,0 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 05.10.2017 14:27:23
519,3 KB
Договор от 25.09.2017 г. с Консорциум "Раховец-Енел строй" за обособ. позиция 4
публикуван на: 05.10.2017 14:27:23
1,5 MB
Договор от 04.09.2017 г. с Консорциум "Саниране - ВТ" за обособ. позиция 3
публикуван на: 05.10.2017 14:27:23
1,4 MB
Договор от 25.09.2017 г. със "Стима" ООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 05.10.2017 14:27:23
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка - невъзложена за обособ. позиция 1
публикуван на: 14.07.2017 12:14:14
273,3 KB
Заповед № РД 22-1090 от 27.06.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 27.06.2017 18:00:18
2,6 MB
Доклад от 21.06.2017 г. на комисията
публикуван на: 27.06.2017 18:00:18
2,4 MB
Протокол № 5 от 21.06.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.06.2017 18:00:18
5,8 MB
Протокол № 4 от 20.06.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.06.2017 18:00:18
4,5 MB
Протокол № 3 от 15.06.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.06.2017 18:00:18
6,3 MB
Протокол № 1 от 19.04.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.06.2017 18:00:18
5,0 MB
Съобщение № 91-00-183 от 16.06.2017 г. за отваряне на ценови предложения
публикуван на: 16.06.2017 12:24:32
227,8 KB
Протокол №2 от 05.06.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 06.06.2017 16:56:28
893,0 KB
Съобщение №91-00-89 от 07.04.17 г. за промяна на датата за отварянето на офертите на участниците
публикуван на: 07.04.2017 09:15:52
68,9 KB
Разяснение № 91-00-84 от 31.03.2017 г. по условията на процедурата
публикуван на: 31.03.2017 16:44:24
392,7 KB
Разяснение №91-00-69 от 20.03.2017 г.
публикуван на: 20.03.2017 11:43:58
103,1 KB
Обследване на енергийна ефективност ул. "Ниш" №4
публикуван на: 06.03.2017 15:08:25
7,0 MB
Обследване на енергийна ефективност ул. "Георги Измирлиев" №15
публикуван на: 06.03.2017 15:08:25
8,8 MB
Обследване на енергийна ефективност ул. "Георги Измирлиев" №16
публикуван на: 06.03.2017 15:08:25
7,2 MB
Обследване на енергийна ефективност ул. "Райчо Николов" №1
публикуван на: 06.03.2017 15:08:25
5,8 MB
Документация
публикуван на: 06.03.2017 15:08:25
291,4 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 06.03.2017 15:08:25
970,6 KB
Решение № РД 24-20 от 01.03.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 06.03.2017 15:08:25
284,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

07.04.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

07.04.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.