"Изграждане на нови детски площадки, основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито"

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Строителство

Дата на публикуване: 16.03.2016 16:03

№ в РОП/ПОП: 9051364

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051364

Изграждане на нови детски площадки на открито, в това число и тяхното проектиране, както и обновяване на вече съществуващи такива. В обхвата на поръчката попада и гаранционната поддръжка на изграденото.

Документация

Файл Размер
Договор от 10.06.2016 г. с ДЗЗД Детски площадки ВТ 2016
публикуван на: 08.07.2016 16:18:03
748,6 KB
Протокол от 29.03.2016 г.
публикуван на: 18.04.2016 16:24:26
753,3 KB
Приложение № 1.1 "Видове работи"
публикуван на: 16.03.2016 16:09:02
37,0 KB
Техническа спецификация и методика за оценка
публикуван на: 16.03.2016 16:09:02
43,5 KB
Документация
публикуван на: 16.03.2016 16:09:02
287,0 KB
Публична покана ID 9051364
публикуван на: 16.03.2016 16:09:02
79,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

28.03.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

28.03.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.