„Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона и употребявана дробилка /шредер/ с прикачен инвентар, за нуждите на Общинско Предприятие „Зелени системи“, по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция №1: „Доставка на 2 /два/ броя употребявани лекотоварни автомобила до 3,5 тона“
Обособена позиция №2: „Доставка на употребявана дробилка /шредер/ с прикачен инвентар“

Документация

Файл Размер
Информация за изпълнението на договор
публикуван на: 03.11.2016 14:42:51
445,7 KB
Информация за сключен договор
публикуван на: 28.07.2016 16:25:59
232,7 KB
Договор от 30.06.2016 г. с ХИТ ООД
публикуван на: 28.07.2016 16:25:59
1,7 MB
Заповед №РД 22-1094 от 26.05.2016 г. за класиране
публикуван на: 27.05.2016 15:17:32
2,3 MB
Протокол 3 от 20.05.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.05.2016 15:17:32
1,3 MB
Протокол 2 от 11.05.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.05.2016 15:17:32
3,5 MB
Обявление №9100-00-6 от 17.05.2016 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 17.05.2016 14:26:27
387,7 KB
Протокол № 1 от 08.04.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 22.04.2016 16:12:18
6,6 MB
Решение № РД 24-28 от 18.04.2016 г. за прекратяване поз.1
публикуван на: 18.04.2016 16:16:25
71,8 KB
Разяснение № 9100-301 от 28.03.16 г.
публикуван на: 28.03.2016 17:04:42
564,9 KB
Документация и образци
публикуван на: 09.03.2016 16:23:34
661,5 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 09.03.2016 16:23:34
104,4 KB
Решение №РД 24-16 от 09.03.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 09.03.2016 16:23:34
68,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

07.04.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

07.04.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.