„Почистване на нерегламентирани депа за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на територията на Община Велико Търново”

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 09.03.2016 09:19

№ в РОП/ПОП: 9051080

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051080

Документация

Файл Размер
Допълнително споразумение от 19.04.2016 г. с ЕТ Пролет-Йордан Йорданов
публикуван на: 09.06.2016 16:43:20
1,2 MB
Договор от 12.04.2016 г. с ЕТ Пролет - Йордан Йорданов
публикуван на: 10.05.2016 16:24:27
2,4 MB
Протокол № 2 от 05.04.2016 г. от работата на комисията, в т.ч. и оценъчна таблица
публикуван на: 08.04.2016 15:47:17
876,8 KB
Протокол № 1 от 18.03.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 08.04.2016 15:47:17
525,0 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 09.03.2016 13:49:25
1,9 MB
Документация
публикуван на: 09.03.2016 13:49:25
179,5 KB
Публична покана ID 9051080
публикуван на: 09.03.2016 13:49:25
79,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

17.03.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

17.03.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.