Строителен надзор на обект „Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня” - гр. Велико Търново”, Програма БГ 08, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство" на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 25.05.2017 17:10:58
1,6 MB
Договор от 05.08.2016 г. с "МОДУЛ Н" ЕООД
публикуван на: 23.08.2016 16:59:14
1,2 MB
Информация за сключен договор с "МОДУЛ Н" ЕООД
публикуван на: 23.08.2016 16:59:14
73,1 KB
Заповед №РД 22-1344 от 07.07.2016 г. за класиране
публикуван на: 07.07.2016 17:23:37
267,6 KB
Протокол №4 от 06.07.2016 г.
публикуван на: 07.07.2016 17:23:37
1,3 MB
Протокол №3 от 30.06.2016 г.
публикуван на: 07.07.2016 17:23:37
1,7 MB
Протокол №1 от 01.04.2016 г.
публикуван на: 07.07.2016 17:23:37
500,9 KB
Обявление №9100-00-46 от 01.07.2016 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 01.07.2016 16:32:25
220,8 KB
Протокол от 14.06.2016 г. за липсващи документи
публикуван на: 15.06.2016 16:49:45
8,5 MB
Разрешение за строеж
публикуван на: 02.03.2016 11:59:30
228,6 KB
Проекти част Пожарна безопасност
публикуван на: 02.03.2016 11:59:30
1,1 MB
Проекти част ПБЗ
публикуван на: 02.03.2016 11:59:30
1,3 MB
Проекти част Геодезия
публикуван на: 02.03.2016 11:59:30
4,1 MB
Проекти част ВиК
публикуван на: 02.03.2016 11:59:30
3,6 MB
Проекти част Електро
публикуван на: 02.03.2016 11:59:30
1,2 MB
Проекти част Конструктивна 2
публикуван на: 02.03.2016 11:59:30
3,3 MB
Проекти част Конструктивна
публикуван на: 02.03.2016 11:59:30
4,2 MB
Проекти част Архитектура и фотодокументация
публикуван на: 02.03.2016 11:59:30
7,5 MB
Документация и образци
публикуван на: 02.03.2016 11:59:30
482,6 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 02.03.2016 11:59:30
120,0 KB
Решение №РД 24-14 от 02.03.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 02.03.2016 11:59:30
70,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

31.03.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

31.03.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.