00073-2015-0017 "Извършване на допълнително възникнали вследствие промяна на инвестиционния проект по реда на чл. 154 от ЗУТ строително-ремонтни дейности на обект "Комплексен онкологичен център -Велико Търново - преустройство на съществуващи сгради и изграждане на пристройка за отделение за високоенергийна лъчетерапия и топла комуникационна връзка"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без обявление

Обект на поръчката: Строителство

Дата на публикуване: 24.06.2015 13:41

№ в РОП/ПОП: 00073-2015-0017

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=674670&newver=2

Документация

Файл Размер
Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение
публикуван на: 01.12.2015 14:57:10
37,0 KB
Становище за осъществен предварителен контрол
публикуван на: 04.09.2015 09:55:57
102,5 KB
Информация за датата и основанието за приключване на договора
публикуван на: 17.08.2015 17:04:46
27,5 KB
Информация за изпълнението на договор
публикуван на: 17.08.2015 17:04:46
67,7 KB
Договор от 03.07.2015 г. с Тера ООД
публикуван на: 31.07.2015 15:22:47
7,7 MB
Информация за сключен договор
публикуван на: 03.07.2015 14:27:22
958,4 KB
Информация за датата и основанието за възстановяване на гаранцията за участие
публикуван на: 03.07.2015 14:27:22
33,0 KB
Заповед № РД 22-1406 от дата 02.07.2015 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 02.07.2015 16:41:18
33,5 KB
Доклад от дата 02.07.2015 г. на комисията
публикуван на: 02.07.2015 16:41:18
62,0 KB
Протокол от дата 02.07.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.07.2015 16:41:18
126,5 KB
Решение №РД 24-23 от 26.06.2015 г.
публикуван на: 26.06.2015 17:34:02
78,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

01.07.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

01.07.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
10.08.2015 3000003174
06.08.2015
ТЕРА ООД 366'028.35 лв. 13.08.2015
23.07.2015 3000003151
14.07.2015
ТЕРА ООД 541'464.09 лв. 30.07.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.