"Предоставяне на краткосрочен кредит за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2015 г. "

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 14.07.2016 14:22:47
65,9 KB
Приложение №1 - Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 07.08.2015 10:49:46
38,0 KB
Договор от 09.07.2015 г. с Общинска банка АД
публикуван на: 31.07.2015 16:08:45
1,4 MB
Заповед за класиране № РД 22-1267 от 12.06.2015 г.
публикуван на: 12.06.2015 15:32:05
892,6 KB
Протокол от 11.06.2015 г.
публикуван на: 12.06.2015 15:32:05
876,1 KB
Протокол от 08.06.2015 г.
публикуван на: 12.06.2015 15:32:05
420,4 KB
Протокол от 20.05.2015 г.
публикуван на: 12.06.2015 15:32:05
1,0 MB
Съобщение № 9100-625 от 08.06.2015 г. за отваряне на ценови оферти
публикуван на: 08.06.2015 15:30:18
469,0 KB
Протокол от 22.05.2015 г.
публикуван на: 28.05.2015 15:39:30
710,4 KB
Разяснение № 9100-478 от 05.05.2015 г. и приложенията към него
публикуван на: 05.05.2015 16:15:32
2,0 MB
Разяснение № 9100-434 от 27.04.2015 г. (27.04.2015 15:11)
публикуван на: 27.04.2015 15:11:20
35,0 KB
Приложение - Счетоводна информация 2012, 2013, 2014 г.
публикуван на: 20.04.2015 16:35:36
6,9 MB
Документация за участие
публикуван на: 20.04.2015 16:35:36
573,0 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 20.04.2015 16:35:36
94,0 KB
Решение № РД 24-10 от 20.04.2015 г. за откриване
публикуван на: 20.04.2015 16:35:36
65,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

18.05.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

18.05.2015 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.