"Услуга по извършване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без обявление

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 10.11.2014 09:00

№ в РОП/ПОП: 00073-2014-0016

Документация

Файл Размер
Приложение № 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор от 15.09.2014 г. с "ДИЛА 1" ООД за обособена позиция №3
публикуван на: 29.12.2015 09:59:49
14,1 KB
Информация за изпълнението на договор с "ДИЛА 1" ООД за обособена позиция №3
публикуван на: 29.12.2015 09:59:49
77,3 KB
Информация за изпълнението на договор с "ДИЛА 1" ООД за обособена позиция №1
публикуван на: 07.12.2015 16:22:42
76,8 KB
Приложение № 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор от 15.09.2014 г. с "ДИЛА 1" ООД за обособена позиция №1
публикуван на: 07.12.2015 16:22:42
71,5 KB
Решение № РД 24-72 от 07.11.2014 г. за прекратяване на обособ. позиция № 2 (10.11.2014 15:58)
публикуван на: 27.03.2015 16:52:37
99,7 KB
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие (10.11.2014 15:58)
публикуван на: 27.03.2015 16:52:37
37,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

25.04.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

25.04.2014 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
16.12.2015 203
09.12.2015
ДИЛА 1 ООД 3'500.00 лв. 30.12.2015
16.12.2015 204
09.12.2015
ДИЛА 1 ООД 3'500.00 лв. 30.12.2015
16.12.2015 205
09.12.2015
ДИЛА 1 ООД 3'050.00 лв. 30.12.2015
16.12.2015 207
09.12.2015
ДИЛА 1 ООД 3'050.00 лв. 30.12.2015
16.12.2015 206
09.12.2015
ДИЛА 1 ООД 3'500.00 лв. 30.12.2015
26.11.2015 199
17.11.2015
ДИЛА 1 ООД 4'150.00 лв. 14.12.2015
26.11.2015 200
17.11.2015
ДИЛА 1 ООД 8'300.00 лв. 14.12.2015
25.11.2015 196
06.11.2015
ДИЛА 1 ООД 12'400.00 лв. 30.11.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.