РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 00073-2013-0007 "Предоставяне на полиграфически услуги и доставка на рекламни материали за нуждите на община Велико Търново, по заявка" по обособени позиции: Обособена позиция 1 – "Предоставяне на полирафически услуги" и Обособена позиция 2 – "Доставка на рекламни материали"

Статус: Изпълнена

Процедура: Рамково споразумение

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 31.10.2014 09:00

№ в РОП/ПОП: 00073-2013-0007

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор Договор № 39-1 от 14.09.2015 г. със СИРА ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 20.11.2017 16:21:33
2,9 MB
Информация за изпълнението на договор № 9-2 от 08.04.2014 г.
публикуван на: 02.12.2016 15:55:52
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 62-2 от 29.07.2016 г.
публикуван на: 02.12.2016 15:08:02
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 58-2 от 14.05.2016 г.
публикуван на: 02.12.2016 15:08:02
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 54-1 от 22.02.2016 г.
публикуван на: 02.12.2016 15:08:02
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 48-1 от 25.11.2015 г.
публикуван на: 02.12.2016 15:08:02
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 31-1 от 02.06.2015 г.
публикуван на: 02.12.2016 15:08:02
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 24-1 от 12.02.2015 г.
публикуван на: 02.12.2016 15:08:02
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 19-1 от 30.10.2014 г.
публикуван на: 02.12.2016 15:08:02
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор №18-2 от 03.10.2014 г.
публикуван на: 02.12.2016 15:08:02
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 9-1 от 08.04.2014 г.
публикуван на: 02.12.2016 15:08:02
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 8-1 от 17.03.2014 г.
публикуван на: 02.12.2016 15:08:02
3,1 MB
Информация за изпълнението на договор № 7-2 от 27.02.2014 г.
публикуван на: 02.12.2016 15:08:02
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 7-1 от 27.02.2014 г.
публикуван на: 02.12.2016 15:08:02
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 6-1 от 17.02.2014 г.
публикуван на: 02.12.2016 15:08:02
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 5-2 от 30.12.2013 г.
публикуван на: 29.11.2016 16:51:27
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 4-1 от 19.12.2013 г.
публикуван на: 29.11.2016 16:51:27
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 3-1 от 19.12.2013 г.
публикуван на: 29.11.2016 16:51:27
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 2-2 от 18.12.2013 г.
публикуван на: 29.11.2016 16:51:27
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 2-1 от 18.12.2013 г.
публикуван на: 29.11.2016 16:51:27
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 1-2 от 19.11.2013 г.
публикуван на: 29.11.2016 16:51:27
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 1-1 от 19.11.2013 г.
публикуван на: 29.11.2016 16:51:27
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 55-1 от 15.03.2016 г.
публикуван на: 17.11.2016 18:22:43
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 33-2 от 30.06.2015 г.
публикуван на: 17.11.2016 18:22:43
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 33-1 от 30.06.2015 г.
публикуван на: 17.11.2016 18:22:43
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 25-2 от 16.03.2015 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:55:49
494,4 KB
Информация за изпълнението на договор № 28-1 от 08.04.2015 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:55:49
492,2 KB
Информация за изпълнението на договор № 29-2 от 22.04.2015 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:55:49
465,4 KB
Информация за изпълнението на договор № 34-2 от 13.07.2015 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:55:49
477,6 KB
Информация за изпълнението на договор № 34-1 от 13.07.2015 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:55:49
480,0 KB
Информация за изпълнението на договор № 37-1 от 17.07.2015 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:45:51
500,9 KB
Информация за изпълнението на договор № 38-1 от 18.08.2015 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:45:51
505,1 KB
Информация за изпълнението на договор № 40-2 от 14.09.2015 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:45:51
506,5 KB
Информация за изпълнението на договор № 43-1 от 09.10.2015 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:45:51
497,5 KB
Информация за изпълнението на договор № 45-2 от 23.10.2015 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:45:51
2,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 46-1 от 22.10.2015 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:45:51
2,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 48-2 от 25.11.2015 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:34:41
2,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 50-2 от 09.12.2015 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:34:41
2,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 51-1 от 22.12.2015 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:34:40
2,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 58-1 от 14.05.2016 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:34:40
2,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 59-2 от 14.05.2016 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:34:40
2,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 59-1 от 14.05.2016 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:34:40
2,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 61-2 от 08.07.2016 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:19:10
2,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 61-1 от 08.07.2016 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:19:10
2,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 62-1 от 29.07.2016 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:19:10
1,9 MB
Информация за изпълнението на договор № 63-2 от 05.08.2016 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:19:10
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 63-1 от 05.08.2016 г.
публикуван на: 15.11.2016 17:19:10
3,0 MB
Информация за изпълнението на договор № 60-1 от 27.05.2016 г.
публикуван на: 02.09.2016 13:31:04
225,2 KB
Обявление за възложена поръчка на Договор №63-1 за обособ. позиция 1
публикуван на: 02.09.2016 12:27:00
233,5 KB
Обявление за възложена поръчка на Договор №63-2 за обособ. позиция 2
публикуван на: 02.09.2016 12:27:00
230,7 KB
Договор №63-1 от 05.08.2016 г. със СИРА ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 02.09.2016 12:27:00
422,1 KB
Договор №63-2 от 05.08.2016 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 02.09.2016 12:27:00
484,0 KB
Обявление за възложена поръчка на Договор №62-2 за обособ. позиция 2
публикуван на: 26.08.2016 16:56:56
69,8 KB
Обявление за възложена поръчка на Договор №62-1 за обособ. позиция 1
публикуван на: 26.08.2016 16:56:56
70,7 KB
Договор №62-2 от 29.07.2016 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 26.08.2016 16:56:56
977,6 KB
Договор №62-1 от 29.07.2016 г. със СИРА ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 26.08.2016 16:56:56
981,7 KB
Обявление за възложена поръчка на Договор №61-2 за обособ. позиция 2
публикуван на: 05.08.2016 14:20:39
230,7 KB
Обявление за възложена поръчка на Договор №61-1 за обособ. позиция 1
публикуван на: 05.08.2016 14:20:39
233,5 KB
Договор № 61-2 от 08.07.2016 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 05.08.2016 14:20:39
477,5 KB
Договор №61-1 от 08.07.2016 г. със СИРА ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 05.08.2016 14:20:39
193,4 KB
Договор №60-1 от 27.05.2016 г. със СИРА ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 22.06.2016 13:51:58
1,6 MB
Обявление за възложена поръчка на Договор №60-1 за обособ. позиция 1
публикуван на: 22.06.2016 13:51:58
72,2 KB
Обявление за възложена поръчка на Договор №59-2 за обособ. позиция 2
публикуван на: 09.06.2016 17:30:53
229,8 KB
Обявление за възложена поръчка на Договор №59-1 за обособ. позиция 1
публикуван на: 09.06.2016 17:30:53
232,4 KB
Обявление за възложена поръчка на Договор №58-2 за обособ. позиция 2
публикуван на: 09.06.2016 17:30:53
229,8 KB
Обявление за възложена поръчка на Договор №58-1 за обособ. позиция 1
публикуван на: 09.06.2016 17:30:53
232,4 KB
Договор № 59-2 от 14.05.2016 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 09.06.2016 17:30:53
237,7 KB
Договор № 59-1 от 15.03.2016 г. със СИРА ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 09.06.2016 17:30:53
184,7 KB
Договор № 58-2 от 14.05.2016 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 09.06.2016 17:30:53
274,5 KB
Договор № 58-1 от 14.05.2016 г. със СИРА ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 09.06.2016 17:30:53
172,4 KB
Информация за изпълнението на договор № 57-2 от 25.03.2016 г.
публикуван на: 18.05.2016 16:58:05
64,8 KB
Информация за изпълнението на договор № 56-2 от 15.03.2016 г.
публикуван на: 18.05.2016 16:58:05
64,8 KB
Информация за изпълнението на договор № 56-1 от 15.03.2016 г.
публикуван на: 18.05.2016 16:58:05
64,6 KB
Информация за изпълнението на договор № 54-2 от 22.02.2016 г.
публикуван на: 18.05.2016 16:58:05
64,8 KB
Информация за изпълнението на договор № 53-2 от 21.12.2015 г.
публикуван на: 27.04.2016 17:36:40
63,9 KB
Информация за изпълнението на договор № 42-2 от 18.09.2015 г.
публикуван на: 27.04.2016 17:36:40
63,9 KB
Информация за изпълнението на договор № 38-2 от 18.08.2015 г.
публикуван на: 27.04.2016 17:36:40
63,9 KB
Информация за изпълнението на договор № 31-2 от 02.06.2015 г.
публикуван на: 27.04.2016 17:36:40
63,9 KB
Информация за изпълнението на договор № 28-2 от 08.04.2015 г.
публикуван на: 27.04.2016 17:36:40
63,9 KB
Информация за изпълнението на договор № 27-2 от 20.03.2015 г.
публикуван на: 27.04.2016 17:36:40
63,9 KB
Информация за изпълнението на договор № 24-2 от 12.02.2015 г.
публикуван на: 27.04.2016 17:36:40
63,9 KB
Договор № 57-2 от 25.03.2016 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 25.04.2016 14:20:22
727,4 KB
Договор № 57-1 от 25.03.2016 г. със СИРА ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 25.04.2016 14:20:22
673,6 KB
Договор № 56-2 от 15.03.2016 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 13.04.2016 17:53:46
767,0 KB
Договор № 56-1 от 15.03.2016 г. със СИРА ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 13.04.2016 17:53:46
715,5 KB
Договор № 55-1 от 15.03.2016 г. със СИРА ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 13.04.2016 17:53:46
717,5 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 49-1 от 03.12.2015 г.
публикуван на: 15.02.2016 11:42:53
52,5 KB
Информация за изпълнението на договор № 49-1 от 03.12.2015 г.
публикуван на: 15.02.2016 11:42:53
65,5 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 47-1 от 23.10.2015 г.
публикуван на: 15.02.2016 11:42:53
52,3 KB
Информация за изпълнението на договор № 47-1 от 23.10.2015 г.
публикуван на: 15.02.2016 11:42:53
65,5 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 44-1 от 15.10.2015 г.
публикуван на: 15.02.2016 11:42:53
52,1 KB
Информация за изпълнението на договор № 44-1 от 15.10.2015 г.
публикуван на: 15.02.2016 11:42:53
65,5 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 42-1 от 18.09.2015 г.
публикуван на: 15.02.2016 11:42:53
52,4 KB
Информация за изпълнението на договор № 42-1 от 18.09.2015 г.
публикуван на: 15.02.2016 11:42:53
65,5 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 41-1 от 16.09.2015 г.
публикуван на: 15.02.2016 11:42:53
52,4 KB
Информация за изпълнението на договор № 41-1 от 16.09.2015 г.
публикуван на: 15.02.2016 11:42:53
65,6 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 40-1 от 14.09.2015 г.
публикуван на: 15.02.2016 11:42:53
52,3 KB
Информация за изпълнението на договор № 40-1 от 14.09.2015 г.
публикуван на: 15.02.2016 11:42:53
65,6 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 52-2 от 16.12.2015 г.
публикуван на: 15.02.2016 11:42:53
69,7 KB
Информация за изпълнението на договор № 52-2 от 16.12.2015 г.
публикуван на: 15.02.2016 11:42:53
66,1 KB
Договор № 53-2 от 21.12.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 20.01.2016 15:39:46
1,1 MB
Договор № 51-1 от 22.12.2015 г. със СИРА ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 20.01.2016 15:39:46
1,1 MB
Договор № 52-2 от 16.12.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 06.01.2016 14:58:59
1,1 MB
Договор № 50-2 от 09.12.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 06.01.2016 14:58:59
1,4 MB
Договор № 49-1 от 03.12.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 30.12.2015 11:54:43
990,6 KB
Договор № 48-2 от 25.11.2015 г. с ДЗЗД Авеста за обособ. позиция 2
публикуван на: 22.12.2015 14:20:24
1,4 MB
Договор № 48-1 от 25.11.2015 г. със Сира ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 22.12.2015 14:20:24
938,4 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 32-2 от 04.06.2015 г.
публикуван на: 17.12.2015 10:09:49
63,1 KB
Информация за изпълнението на Договор № 32-2 от 04.06.2015 г.
публикуван на: 17.12.2015 10:09:49
72,5 KB
Договор № 47-1 от 23.10.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 20.11.2015 14:58:07
882,4 KB
Договор № 46-1 от 22.10.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 20.11.2015 14:58:07
906,4 KB
Договор № 45-2 от 23.10.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 20.11.2015 14:58:07
1,1 MB
Договор № 44-1 от 15.10.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 13.11.2015 14:28:37
859,7 KB
Договор № 43-1 от 09.10.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 09.11.2015 18:42:33
919,2 KB
Договор № 42-2 от 18.09.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 16.10.2015 14:35:51
769,3 KB
Договор № 42-1 от 18.09.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 16.10.2015 14:35:51
416,8 KB
Договор № 41-1 от 16.09.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 16.10.2015 14:30:44
392,7 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 36-1 от 15.07.2015 г.
публикуван на: 15.10.2015 12:03:36
62,4 KB
Информация за изпълнението на Договор № 36-1 от 15.07.2015 г.
публикуван на: 15.10.2015 12:03:36
65,9 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 36-2 от 15.07.2015 г.
публикуван на: 15.10.2015 12:03:36
63,0 KB
Информация за изпълнението на Договор № 36-2 от 15.07.2015 г.
публикуван на: 15.10.2015 12:03:36
66,1 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 37-2 от 17.07.2015 г.
публикуван на: 15.10.2015 12:03:36
62,9 KB
Информация за изпълнението на Договор № 37-2 от 17.07.2015 г.
публикуван на: 15.10.2015 12:03:36
66,1 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 35-2 от 14.07.2015 г.
публикуван на: 15.10.2015 12:03:36
63,0 KB
Информация за изпълнението на Договор № 35-2 от 14.07.2015 г.
публикуван на: 15.10.2015 12:03:36
66,1 KB
Договор № 40-2 от 14.09.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 13.10.2015 16:05:58
919,8 KB
Договор № 40-1 от 14.09.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 13.10.2015 16:05:58
544,6 KB
Договор № 39-1 от 14.09.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 13.10.2015 16:05:58
572,3 KB
Договор № 38-2 от 18.08.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 18.09.2015 15:11:10
1,1 MB
Договор № 38-1 от 18.08.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 18.09.2015 15:11:10
567,0 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 30-2 от 11.05.2015
публикуван на: 28.08.2015 15:11:54
26,5 KB
Информация за изпълнението на Договор № 30-2 от 11.05.2015 г.
публикуван на: 28.08.2015 15:11:54
65,9 KB
Информация за изпълнението на Договор № 30-1 от 11.05.2015 г.
публикуван на: 27.08.2015 16:51:56
64,7 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 30-1 от 11.05.2015
публикуван на: 27.08.2015 16:51:56
26,5 KB
Договор № 37-2 от 17.07.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 13.08.2015 17:30:32
533,0 KB
Договор № 37-1 от 17.07.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 13.08.2015 17:30:32
519,7 KB
Договор № 36-2 от 15.07.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 13.08.2015 17:30:32
770,1 KB
Договор № 36-1 от 15.07.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 13.08.2015 17:30:32
488,0 KB
Договор № 35-2 от 14.07.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 13.08.2015 17:30:32
588,5 KB
Информация за изпълнението на Договор № 22-2 от 21.11.2014 г.
публикуван на: 10.08.2015 09:34:18
66,1 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 22-2 от 21.11.2014 г.
публикуван на: 10.08.2015 09:34:18
62,7 KB
Договор № 34-2 от 13.07.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 31.07.2015 16:04:00
1,1 MB
Договор № 34-1 от 13.07.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 31.07.2015 16:04:00
817,5 KB
Договор № 33-2 от 30.06.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 24.07.2015 15:33:56
1019,8 KB
Договор № 33-1 от 30.06.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 24.07.2015 15:33:56
797,9 KB
Информация за изпълнението на Договор № 20-1 от 13.11.2014 г.
публикуван на: 03.07.2015 15:58:04
65,1 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 20-1 от 13.11.2014 г.
публикуван на: 03.07.2015 15:58:04
62,1 KB
Договор № 32-2 от 04.06.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 30.06.2015 15:16:28
1,3 MB
Договор № 31-2 от 02.06.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 30.06.2015 15:16:28
828,7 KB
Договор № 31-1 от 02.06.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 30.06.2015 15:16:28
642,6 KB
Договор № 30-2 от 11.05.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 11.06.2015 14:02:13
774,8 KB
Договор № 30-1 от 11.05.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 11.06.2015 14:02:13
947,6 KB
Информация за изпълнението на Договор № 29-1 от 22.04.2015 г
публикуван на: 29.05.2015 15:41:21
64,7 KB
Информация за изпълнението на Договор № 26-1 от 17.03.2015 г
публикуван на: 29.05.2015 15:41:21
64,7 KB
Информация за изпълнението на Договор № 21-1 от 21.11.2014 г
публикуван на: 29.05.2015 15:41:21
64,7 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 29-1 от 22.04.2015
публикуван на: 29.05.2015 15:41:21
12,5 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 26-1 от 17.03.2015
публикуван на: 29.05.2015 15:41:21
12,5 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 21-1_21.11.2014
публикуван на: 29.05.2015 15:41:21
12,7 KB
Договор № 29-2 от 22.04.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 21.05.2015 16:19:59
1011,5 KB
Договор № 29-1 от 22.04.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 21.05.2015 16:19:59
636,3 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 27-1 от 20.03.2015 г.
публикуван на: 12.05.2015 16:35:31
62,2 KB
Информация за изпълнението на Договор № 27-1 от 20.03.2015 г.
публикуван на: 12.05.2015 16:35:31
64,6 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 25-1 от16.03.2015 г.
публикуван на: 12.05.2015 16:35:31
62,3 KB
Информация за изпълнението на Договор № 25-1 от16.03.2015 г.
публикуван на: 12.05.2015 16:35:31
64,6 KB
Договор № 28-2 от 08.04.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2 (08.05.2015 14:10)
публикуван на: 08.05.2015 14:10:23
697,0 KB
Договор № 28-1 от 08.04.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1 (08.05.2015 14:10)
публикуван на: 08.05.2015 14:10:23
364,1 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 23-2 от 17.12.2014 г.
публикуван на: 29.04.2015 17:57:21
62,9 KB
Информация за изпълнението на Договор № 23-2 от 17.12.2014 г.
публикуван на: 29.04.2015 17:57:20
65,5 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 21-2 от 21.11.2014 г.
публикуван на: 29.04.2015 17:57:20
62,6 KB
Информация за изпълнението на Договор № 21-2 от 21.11.2014 г.
публикуван на: 29.04.2015 17:57:20
65,5 KB
Информация № 24 за извършено плащане по договор с ДЗЗД АВЕСТА
публикуван на: 22.04.2015 09:35:58
19,0 KB
Договор № 27-2 от 20.03.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2 (14.03.2015 16:47)
публикуван на: 14.04.2015 16:48:39
1,1 MB
Договор № 27-1 от 20.03.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1 (14.03.2015 16:47)
публикуван на: 14.04.2015 16:48:39
752,5 KB
Договор № 26-1 от 17.03.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1 (14.03.2015 16:47)
публикуван на: 14.04.2015 16:48:39
836,8 KB
Договор № 25-2 от 16.03.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2 (14.03.2015 16:46)
публикуван на: 14.04.2015 16:48:39
1,1 MB
Договор № 25-1 от 16.03.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1 (14.03.2015 16:46)
публикуван на: 14.04.2015 16:48:39
667,1 KB
Информация за изпълнението на Договор № 17-2 от 20.08.2014 г.
публикуван на: 20.03.2015 16:42:00
65,3 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 17-2 от 20.08.2014 г.
публикуван на: 20.03.2015 16:42:00
69,6 KB
Договор № 24-2 от 12.02.2015 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 20.03.2015 15:14:00
751,9 KB
Договор № 24-1 от 12.02.2015 г. със Сира ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 20.03.2015 15:14:00
919,8 KB
Информация № 23 за извършено плащане по договор със СИРА ООД
публикуван на: 18.03.2015 14:22:00
14,0 KB
Информация № 22 за извършено плащане по договор с ДЗЗД АВЕСТА
публикуван на: 18.03.2015 14:22:00
28,5 KB
Информация № 21 за извършено плащане по договор със СИРА ООД
публикуван на: 18.03.2015 14:22:00
26,5 KB
Информация № 20 за извършено плащане по договор със СИРА ООД
публикуван на: 18.03.2015 14:22:00
16,5 KB
Информация № 19 за извършено плащане по договор с ДЗЗД АВЕСТА
публикуван на: 18.03.2015 14:22:00
17,0 KB
Информация № 18 за извършено плащане по договор с ДЗЗД АВЕСТА
публикуван на: 11.03.2015 16:34:00
13,5 KB
Информация № 17 за извършено плащане по договор със СИРА ООД
публикуван на: 11.03.2015 16:34:00
13,5 KB
Информация № 16 за извършено плащане по договор със СИРА ООД
публикуван на: 11.03.2015 16:34:00
14,0 KB
Информация № 15 за извършено плащане по договор с ДЗЗД АВЕСТА
публикуван на: 11.03.2015 16:34:00
14,0 KB
Информация № 14 за извършено плащане по договор със СИРА ООД
публикуван на: 11.03.2015 16:34:00
13,5 KB
Информация № 13 за извършено плащане по договор със СИРА ООД
публикуван на: 11.03.2015 16:34:00
26,5 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 23-1 от 17.12.2014
публикуван на: 06.03.2015 16:17:00
28,5 KB
Информация за изпълнението на Договор № 23-1 от 17.12.2014 г
публикуван на: 06.03.2015 16:17:00
72,2 KB
Информация № 12 за извършено плащане по договор със СИРА ООД
публикуван на: 19.02.2015 18:12:00
38,0 KB
Информация № 11 за извършено плащане по договор със СИРА ООД
публикуван на: 19.02.2015 18:12:00
18,5 KB
Информация № 10 за извършено плащане по договор с ДЗЗД АВЕСТА
публикуван на: 19.02.2015 18:12:00
13,5 KB
Информация № 9 за извършено плащане по договор със СИРА ООД
публикуван на: 19.02.2015 18:12:00
13,5 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 20-2 от 13.11.2014
публикуван на: 05.02.2015 15:44:00
26,5 KB
Информация за изпълнението на Договор № 20-2 от 13.11.2014 г.
публикуван на: 05.02.2015 15:43:00
65,2 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 22-1 от 21.11.2014
публикуван на: 28.01.2015 20:03:00
29,5 KB
Информация за изпълнението на Договор № 22-1 от 21.11.2014 г
публикуван на: 28.01.2015 20:03:00
65,6 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 17-1 от 20.08.2014
публикуван на: 28.01.2015 20:02:00
13,5 KB
Информация за изпълнението на Договор № 17-1 от 20.08.2014
публикуван на: 28.01.2015 20:02:00
65,6 KB
Информация № 8 за извършено плащане по договор със СИРА ООД
публикуван на: 23.01.2015 14:52:00
22,0 KB
Информация № 7 за извършено плащане по договор със СИРА ООД
публикуван на: 23.01.2015 14:48:00
28,5 KB
Информация № 6 за извършено плащане по договор с ДЗЗД АВЕСТА
публикуван на: 23.01.2015 14:15:00
29,0 KB
Договор № 23-2 от 17.12.2014 г. с ДЗЗД АВЕСТА обособ. позиция 2
публикуван на: 16.01.2015 15:10:00
695,4 KB
Договор № 23-1 от 17.12.2014 г. със Сира ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 16.01.2015 15:10:00
764,2 KB
Информация № 5 за извършено плащане по договор с ДЗЗД АВЕСТА
публикуван на: 13.01.2015 12:06:00
23,0 KB
Информация № 4 за извършено плащане по договор със СИРА ООД
публикуван на: 13.01.2015 11:23:00
22,0 KB
Информация № 3 за извършено плащане по договор със СИРА ООД
публикуван на: 12.01.2015 12:53:00
19,0 KB
Договор № 22-1 от 21.11.2014 г. със Сира ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 19.12.2014 17:03:00
924,1 KB
Договор № 21-1 от 21.11.2014 г. със Сира ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 19.12.2014 17:03:00
809,4 KB
Договор № 19 от 30.10.2014 г. със Сира ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 19.12.2014 17:02:00
697,4 KB
Договор № 22-2 от 21.11.2014 г. с ДЗЗД АВЕСТА обособ. позиция 2
публикуван на: 17.12.2014 14:21:00
1,2 MB
Информация № 2 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с ДЗЗД АВЕСТА
публикуван на: 16.12.2014 18:30:00
15,0 KB
Информация № 1 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор със СИРА ООД
публикуван на: 16.12.2014 15:51:00
14,5 KB
Информация за изпълнението на договор № 18-1 от 03.10.2014 г
публикуван на: 28.11.2014 11:41:00
132,6 KB
Информация за изпълнението на договор № 16-2 от 29.07.2014 г.
публикуван на: 28.11.2014 11:40:00
131,5 KB
Информация за изпълнението на договор № 16-1 от 29.07.2014 г.
публикуван на: 28.11.2014 11:40:00
132,5 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 16-2 от 29.07.14 г
публикуван на: 27.11.2014 18:06:00
131,5 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 16-1 от 29.07.14 г
публикуван на: 27.11.2014 18:06:00
25,5 KB
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 18-1 от 03.10.14 г
публикуван на: 27.11.2014 18:06:00
25,5 KB
Договор № 18-2 от 03.10.2014 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 31.10.2014 14:10:00
197,1 KB
Договор № 18-1 от 03.10.2014 г. със СИРА ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 31.10.2014 13:50:00
1,6 MB
Договор № 21-2 от 21.11.2014 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 12.10.2014 15:39:00
1,0 MB
Договор № 20-2 от 13.11.2014 г. с ДЗЗД АВЕСТА за обособ. позиция 2
публикуван на: 12.10.2014 15:39:00
1,2 MB
Договор № 20-1 от 13.11.2014 г. със СИРА ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 12.10.2014 15:39:00
1003,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

25.03.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

25.03.2013 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
10.05.2016 100107
13.04.2016
АВЕСТА-ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 567.55 лв. 17.05.2016
10.05.2016 100109
19.04.2016
АВЕСТА-ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 846.38 лв. 17.05.2016
29.03.2016 100106
19.01.2016
АВЕСТА-ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 700.00 лв. 12.04.2016
29.03.2016 10449
01.12.2015
СИРА ООД 1'068.00 лв. 12.04.2016
29.03.2016 10548
11.12.2015
СИРА ООД 2'390.00 лв. 12.04.2016
29.03.2016 10726
11.01.2016
СИРА ООД 336.00 лв. 12.04.2016
11.03.2016 10862
26.01.2016
"Сира" 116.56 лв. 29.03.2016
29.02.2016 10854
25.01.2016
СИРА ООД 7'487.40 лв. 15.03.2016
03.02.2016 100097
30.11.2015
Авеста 489.78 лв. 01.03.2016
24.02.2016 10855
25.01.2016
СИРА ООД 46.75 лв. 29.02.2016
24.02.2016 10863
26.01.2016
СИРА ООД 374.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 10864
26.01.2016
СИРА ООД 2'175.00 лв. 29.02.2016
02.02.2016 10560
12.12.2015
СИРА ООД 176.00 лв. 15.02.2016
02.02.2016 10559
12.12.2015
СИРА ООД 17.50 лв. 15.02.2016
02.02.2016 10549
11.12.2015
СИРА ООД 1'314.50 лв. 15.02.2016
02.02.2016 10545
11.12.2015
СИРА ООД 245.00 лв. 15.02.2016
02.02.2016 10456
02.12.2015
СИРА ООД 767.60 лв. 15.02.2016
29.01.2016 10546
11.12.2015
СИРА ООД 120.00 лв. 15.02.2016
29.01.2016 10562
12.12.2015
СИРА ООД 46.75 лв. 15.02.2016
29.01.2016 10563
12.12.2015
СИРА ООД 54.00 лв. 15.02.2016
29.01.2016 10564
12.12.2015
СИРА ООД 47.50 лв. 15.02.2016
29.01.2016 10724
11.01.2016
СИРА ООД 535.00 лв. 15.02.2016
29.01.2016 10727
11.01.2016
СИРА ООД 460.80 лв. 15.02.2016
29.01.2016 10730
11.01.2016
СИРА ООД 770.00 лв. 15.02.2016
29.01.2016 10733
11.01.2016
СИРА ООД 514.25 лв. 15.02.2016
25.01.2016 100098
30.11.2015
АВЕСТА ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 894.80 лв. 15.02.2016
08.02.2016 10736
11.01.2016
СИРА ООД 575.00 лв. 11.02.2016
08.02.2016 9931
25.09.2015
СИРА ООД 1'210.50 лв. 11.02.2016
03.02.2016 9526
04.08.2015
СИРА ООД 4'547.75 лв. 11.02.2016
20.01.2016 10725
11.01.2016
СИРА 63.00 лв. 08.02.2016
29.12.2015 10446
01.12.2015
СИРА ООД 46.75 лв. 14.01.2016
29.12.2015 10445
01.12.2015
СИРА ООД 288.30 лв. 14.01.2016
29.12.2015 10448
01.12.2015
СИРА ООД 54.00 лв. 14.01.2016
29.12.2015 9880
18.09.2015
СИРА ООД 408.00 лв. 14.01.2016
29.12.2015 9912
25.09.2015
СИРА ООД 353.00 лв. 14.01.2016
29.12.2015 9888
18.09.2015
СИРА ООД 1'116.10 лв. 14.01.2016
29.12.2015 100099
30.11.2015
АВЕСТА ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 99.00 лв. 14.01.2016
29.12.2015 100094
26.11.2015
АВЕСТА ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 37.00 лв. 14.01.2016
29.12.2015 100091
18.09.2015
АВЕСТА ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 149.40 лв. 14.01.2016
23.12.2015 100096
26.11.2015
АВЕСТА- ДРУЖЕСТВО ПО ЗДДС 40.20 лв. 05.01.2016
17.12.2015 9953
29.09.2015
СИРА ООД 452.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 10450
01.12.2015
СИРА ООД 110.00 лв. 30.12.2015
16.12.2015 100100
16.12.2015
АВЕСТА - ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 256.70 лв. 30.12.2015
09.11.2015 9954
29.09.2015
СИРА ООД 46.75 лв. 30.11.2015
06.10.2015 9462
24.07.2015
СИРА ООД 9'006.05 лв. 15.10.2015
29.09.2015 9819
12.09.2015
СИРА ООД 1'750.00 лв. 13.10.2015
29.09.2015 100088
28.08.2015
АВЕСТА - ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 5'368.40 лв. 13.10.2015
12.09.2015 100087
31.07.2015
АВЕСТА 199.16 лв. 30.09.2015
12.09.2015 100086
31.07.2015
АВЕСТА 214.64 лв. 30.09.2015
23.09.2015 9528
04.08.2015
СИРА ООД 48.00 лв. 29.09.2015
23.09.2015 9522
04.08.2015
СИРА ООД 46.75 лв. 29.09.2015
23.09.2015 9530
04.08.2015
СИРА ООД 1'060.00 лв. 29.09.2015
23.09.2015 9463
24.07.2015
СИРА ООД 140.25 лв. 29.09.2015
23.09.2015 9531
04.08.2015
СИРА ООД 46.75 лв. 29.09.2015
23.09.2015 9572
11.08.2015
СИРА ООД 360.00 лв. 29.09.2015
12.09.2015 100083
21.07.2015
АВЕСТА ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 199.44 лв. 29.09.2015
12.09.2015 100089
28.08.2015
АВЕСТА ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 55.32 лв. 29.09.2015
12.09.2015 18
13.08.2015
ДЗЗД "АВЕСТА" 2'094.90 лв. 29.09.2015
31.07.2015 9219
22.06.2015
СИРА ООД 115.00 лв. 28.08.2015
13.08.2015 9225
22.06.2015
СИРА ООД 5'600.00 лв. 28.08.2015
10.08.2015 100085
21.07.2015
АВЕСТА-ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 78.88 лв. 28.08.2015
10.08.2015 100082
21.07.2015
АВЕСТА-ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 278.18 лв. 28.08.2015
10.08.2015 100081
21.07.2015
АВЕСТА-ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 101.64 лв. 28.08.2015
10.08.2015 100080
21.07.2015
АВЕСТА-ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 51.04 лв. 28.08.2015
31.07.2015 100076
08.06.2015
АВЕСТА-ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 617.64 лв. 28.08.2015
20.08.2015 9641
20.08.2015
СИРА ООД 25.20 лв. 20.08.2015
08.06.2015 8987
21.05.2015
СИРА ООД 1'500.00 лв. 12.08.2015
13.07.2015 9215
19.06.2015
СИРА ООД 11'067.02 лв. 31.07.2015
03.07.2015 0000008999
22.05.2015
"СИРА" ООД 847.00 лв. 31.07.2015
08.07.2015 9215
19.06.2015
СИРА ООД 8'052.83 лв. 15.07.2015
08.07.2015 9226
22.06.2015
СИРА ООД 233.75 лв. 15.07.2015
08.07.2015 9302
30.06.2015
СИРА ООД 46.75 лв. 15.07.2015
11.06.2015 100077
09.06.2015
АВЕСТА - ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 548.56 лв. 30.06.2015
01.06.2015 100073
26.05.2015
АВЕСТА ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 390.50 лв. 16.06.2015
01.06.2015 100072
26.05.2015
АВЕСТА ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 304.00 лв. 16.06.2015
01.06.2015 100074
26.05.2015
АВЕСТА ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 304.00 лв. 16.06.2015
25.05.2015 8986
21.05.2015
СИРА ООД 120.00 лв. 16.06.2015
09.06.2015 9106
05.06.2015
СИРА ООД 1'446.00 лв. 16.06.2015
04.05.2015 8712
08.04.2015
СИРА ООД 1'270.00 лв. 19.05.2015
04.05.2015 8678
01.04.2015
СИРА ООД 664.00 лв. 19.05.2015
04.05.2015 8711
08.04.2015
СИРА ООД 3'213.00 лв. 19.05.2015
04.05.2015 8712
08.04.2015
СИРА ООД 1'270.00 лв. 15.05.2015
04.05.2015 8678
01.04.2015
СИРА ООД 664.00 лв. 15.05.2015
04.05.2015 8711
08.04.2015
СИРА ООД 3'213.00 лв. 15.05.2015
28.04.2015 8697
06.04.2015
СИРА ООД 1'330.00 лв. 15.05.2015
28.04.2015 8698
06.04.2015
СИРА ООД 1'638.45 лв. 15.05.2015
28.04.2015 8699
06.04.2015
СИРА ООД 3'358.00 лв. 15.05.2015
23.04.2015 100065
07.04.2015
АВЕСТА ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 78.52 лв. 15.05.2015
17.04.2015 100063
03.04.2015
АВЕСТА-ДРУЖЕСТВО по ЗЗД 1'248.40 лв. 08.05.2015
15.04.2015 8539
11.03.2015
СИРА ООД 738.00 лв. 20.04.2015
09.04.2015 8538
11.03.2015
СИРА ООД 210.00 лв. 16.04.2015
23.03.2015 8540
11.03.2015
СИРА ООД 650.10 лв. 30.03.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.