ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0020 "СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: "Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм", по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Дата на публикуване: 23.12.2014 09:00

№ в РОП/ПОП: 00073-2014-0020

Документация

Файл Размер
Информация за изпълнението на договор от 04.02.2015 г. с Обединение Старс Инвест
публикуван на: 29.12.2015 10:27:11
75,5 KB
Информация за изпълнението на договор от 24.02.2015 г. с "Инфраинженеринг ДБ" ЕООД
публикуван на: 29.12.2015 10:27:11
75,7 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор от 04.02.2015 г. с Обединение Старс Инвест
публикуван на: 29.12.2015 10:27:11
13,0 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор от 24.02.2015 г. с "Инфраинженеринг ДБ" ЕООД
публикуван на: 29.12.2015 10:27:11
13,1 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор от 31.03.2015 г. с "Декострой" ООД, гр. София
публикуван на: 07.12.2015 16:55:17
62,2 KB
Информация за изпълнението на договор от 31.03.2015 г. с "Декострой" ООД, гр. София за обособ. позиция № 3
публикуван на: 07.12.2015 16:55:17
76,4 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор от 12.02.2015 г. с "ВОДСТРОЙ ВТ" АД
публикуван на: 30.11.2015 16:19:32
64,0 KB
Информация за изпълнението на договор от 12.02.2015 г. с "ВОДСТРОЙ ВТ" АД за обособ. позиция № 5
публикуван на: 30.11.2015 16:19:32
74,5 KB
Информация за изпълнението на договор от 12.02.2015 г. с "ВТ Инженеринг" ООД за обособ. позиция № 1
публикуван на: 24.11.2015 15:08:25
75,8 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор от 12.02.2015 г. с "ВТ Инженеринг" ООД
публикуван на: 24.11.2015 15:08:25
62,3 KB
Договор от 31.03.2015г. с Декострой ООД (05.05.2015 12:26)
публикуван на: 05.05.2015 12:26:36
6,1 MB
Информация № 3 за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 01.04.2015 17:25:53
65,0 KB
Договор от 24.02.2015 г. с Инфраинженеринг - ДБ ЕООД
публикуван на: 20.03.2015 16:20:00
8,4 MB
Договор от 12.02.2015 г. с ВТ Инженеринг ООД
публикуван на: 11.03.2015 16:51:00
5,0 MB
Договор от 12.02.2015 г. с Водстрой ВТ АД
публикуван на: 11.03.2015 16:51:00
6,8 MB
Договор от 04.02.2015 г. с Обединение Старс Инвест
публикуван на: 05.03.2015 15:40:00
7,5 MB
Информация № 2 за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 27.02.2015 16:32:00
66,5 KB
Информация № 1 за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 23.02.2015 16:55:00
66,6 KB
Заповед РД 22- 2158 от дата 23.12.2014г
публикуван на: 23.12.2014 14:26:00
1,6 MB
Оценъчни таблици към протокол №4
публикуван на: 23.12.2014 14:26:00
137,0 KB
Протокол № 4
публикуван на: 23.12.2014 14:26:00
137,0 KB
Оценъчни таблици към протокол № 3
публикуван на: 23.12.2014 14:26:00
265,5 KB
Протокол № 3
публикуван на: 23.12.2014 14:26:00
825,5 KB
Протокол № 2
публикуван на: 23.12.2014 14:26:00
185,0 KB
Протокол № 1
публикуван на: 23.12.2014 14:26:00
145,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

23.06.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

23.06.2014 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
09.12.2015 3
04.12.2015
ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ СТАРС ИНВЕСТ 206'234.72 лв. 14.12.2015
09.12.2015 154
02.12.2015
ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД 109'163.95 лв. 14.12.2015
03.12.2015 1000004993
23.10.2015
ДЕКОСТРОЙ ООД 110'068.11 лв. 14.12.2015
27.11.2015 1000000424
28.10.2015
ВОДСТРОЙ ВТ АД 210'964.18 лв. 14.12.2015
26.11.2015 153
02.11.2015
ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД 129'026.25 лв. 14.12.2015
23.11.2015 1377
16.11.2015
ВТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 225'664.02 лв. 30.11.2015
09.10.2015 2
18.09.2015
ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ СТАРС ИНВЕСТ 132'359.68 лв. 13.10.2015
06.10.2015 1000004992
29.09.2015
ДЕКОСТРОЙ ООД 165'223.13 лв. 13.10.2015
06.10.2015 1369
29.09.2015
ВТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 188'002.56 лв. 13.10.2015
01.10.2015 152
17.09.2015
ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД 114'382.25 лв. 13.10.2015
14.09.2015 1
09.09.2015
ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ СТАРС ИНВЕСТ 102'909.76 лв. 29.09.2015
20.08.2015 1000004991
12.08.2015
ДЕКОСТРОЙ ООД 117'982.46 лв. 27.08.2015
13.08.2015 1000000399
05.08.2015
ВОДСТРОЙ ВТ АД 113'617.65 лв. 27.08.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.