ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2013-0031 "Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие”, Обособена позиция 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 17.12.2014 09:00

№ в РОП/ПОП: 00073-2013-0031

Документация

Файл Размер
Обявление за приключен договор Обособена позиция 2
публикуван на: 16.01.2017 15:34:41
741,5 KB
Обявление за приключен договор Обособена позиция 2
публикуван на: 11.01.2017 16:27:09
736,3 KB
Обявление за приключен договор Обособена позиция 1
публикуван на: 11.01.2017 16:27:09
740,8 KB
Информация № 69 за извършени плащания по договори с БТК ЕАД и Мобилтел ЕАД
публикуван на: 28.04.2015 17:08:49
17,0 KB
Информация № 68 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 01.04.2015 12:29:53
36,5 KB
Информация № 67 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 01.04.2015 12:29:53
22,5 KB
Информация № 66 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 01.04.2015 12:29:53
23,5 KB
Информация № 65 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 01.04.2015 12:29:53
26,5 KB
Информация № 64 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 01.04.2015 12:29:53
26,5 KB
Информация № 63 за извършени плащания по договори с БТК АД и Мобилтел ЕАД
публикуван на: 01.04.2015 12:29:53
31,5 KB
Информация № 62 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 01.04.2015 12:29:53
29,0 KB
Информация № 61 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 01.04.2015 12:29:53
28,5 KB
Информация № 60 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 01.04.2015 12:29:53
28,5 KB
Информация № 59 за извършени плащания по договори с БТК АД и Мобилтел ЕАД
публикуван на: 27.03.2015 18:06:14
40,0 KB
Информация № 58 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 16.03.2015 14:18:00
13,5 KB
Информация № 57 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 16.03.2015 14:18:00
13,5 KB
Информация № 56 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 16.03.2015 14:18:00
27,5 KB
Информация № 55 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 16.03.2015 14:18:00
25,5 KB
Информация № 54 за извършени плащания по договори с БТК АД и Мобилтел ЕАД
публикуван на: 16.03.2015 14:18:00
31,5 KB
Информация № 53 за извършени плащания по договори с БТК АД и Мобилтел ЕАД
публикуван на: 13.03.2015 12:20:00
28,0 KB
Информация № 52 за извършени плащания по договори с БТК АД и Мобилтел ЕАД
публикуван на: 13.03.2015 12:20:00
14,0 KB
Информация № 51 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 13.03.2015 12:20:00
22,5 KB
Информация № 50 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 13.03.2015 12:20:00
22,5 KB
Информация № 49 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 13.03.2015 12:20:00
28,5 KB
Информация № 48 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 09.03.2015 16:18:00
35,5 KB
Информация № 47 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 09.03.2015 16:18:00
20,5 KB
Информация № 46 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 09.03.2015 16:18:00
13,5 KB
Информация № 45 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 20.02.2015 18:07:00
27,5 KB
Информация № 44 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 20.02.2015 18:07:00
27,5 KB
Информация № 43 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 20.02.2015 18:07:00
17,5 KB
Информация № 42 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 20.02.2015 18:07:00
17,0 KB
Информация № 41 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 20.02.2015 18:07:00
17,0 KB
Информация № 40 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 20.02.2015 18:07:00
17,0 KB
Информация № 39 за извършени плащания по договори с БТК АД и Мобилтел ЕАД
публикуван на: 20.02.2015 18:07:00
14,5 KB
Информация № 38 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 06.02.2015 17:27:00
19,5 KB
Информация № 37 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 06.02.2015 17:27:00
19,5 KB
Информация № 36 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 06.02.2015 17:27:00
26,5 KB
Информация № 35 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 06.02.2015 17:27:00
27,0 KB
Информация № 34 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 06.02.2015 17:27:00
27,5 KB
Информация № 33 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 06.02.2015 17:27:00
27,5 KB
Информация № 32 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 06.02.2015 17:27:00
13,5 KB
Информация № 31 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 20.01.2015 18:17:00
28,5 KB
Информация № 30 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 20.01.2015 17:17:00
35,0 KB
Информация № 29 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 20.01.2015 17:17:00
35,0 KB
Информация № 28 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 20.01.2015 17:16:00
26,5 KB
Информация № 27 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 20.01.2015 17:16:00
26,5 KB
Информация № 26 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 20.01.2015 17:16:00
38,5 KB
Информация № 25 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 20.01.2015 17:12:00
38,5 KB
Информация № 24 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 20.01.2015 17:12:00
26,5 KB
Информация № 23 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 20.01.2015 17:12:00
26,5 KB
Информация № 22 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 20.01.2015 17:04:00
34,0 KB
Информация № 21 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 20.01.2015 17:03:00
39,0 KB
Информация № 20 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 20.01.2015 17:02:00
19,5 KB
Информация № 19 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 20.01.2015 17:02:00
19,5 KB
Информация № 18 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 20.01.2015 16:58:00
28,5 KB
Информация № 17 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 20.01.2015 16:58:00
28,5 KB
Информация № 16 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 20.01.2015 16:58:00
28,5 KB
Информация № 15 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 20.01.2015 16:58:00
28,5 KB
Информация № 14 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 20.01.2015 16:58:00
28,5 KB
Информация № 13 за извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 13.01.2015 14:24:00
18,5 KB
Информация № 12 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 13.01.2015 14:19:00
17,0 KB
Информация № 11 за извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 12.01.2015 17:42:00
14,5 KB
Информация № 10 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 19.12.2014 17:16:00
17,0 KB
Информация № 9 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 19.12.2014 17:01:00
19,0 KB
Информация № 8 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 17.12.2014 15:43:00
17,0 KB
Информация № 7 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 17.12.2014 15:34:00
17,0 KB
Информация № 6 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 17.12.2014 15:34:00
17,0 KB
Информация № 5 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 17.12.2014 15:34:00
17,0 KB
Информация № 4 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 17.12.2014 15:34:00
17,0 KB
Информация № 3 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с БТК АД
публикуван на: 17.12.2014 15:34:00
17,0 KB
Информация № 2 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 17.12.2014 14:08:00
14,5 KB
Информация № 1 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с Мобилтел ЕАД
публикуван на: 17.12.2014 13:43:00
14,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

15.08.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

15.08.2013 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
27.05.2016 19178826
08.05.2016
"Българска телекомуникационна компания" АД 409.99 лв. 07.06.2016
17.05.2016 332153961
04.05.2016
"Мобилтел" ЕАД 35.00 лв. 07.06.2016
28.04.2016 19050453
08.04.2016
"Българска телекомуникационна компания" АД 411.85 лв. 07.06.2016
05.05.2016 0331536634
23.04.2016
Мобилтел ЕАД 217.97 лв. 06.06.2016
08.05.2016 0019186624
08.05.2016
Б Т К - ЕАД София 136.91 лв. 06.06.2016
31.05.2016 332947164
17.05.2016
Мобилтел ЕАД 30.33 лв. 31.05.2016
10.05.2016 330399294
01.04.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 971.03 лв. 31.05.2016
10.05.2016 330402192
01.04.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 560.13 лв. 31.05.2016
18.04.2016 19019321
01.04.2016
БТК АД 225.16 лв. 28.05.2016
18.04.2016 19013546
01.04.2016
БТК АД 102.56 лв. 28.05.2016
04.05.2016 331190171
19.04.2016
Мобилтел ЕАД 32.43 лв. 27.05.2016
04.05.2016 330512389
01.04.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 520.39 лв. 13.05.2016
04.05.2016 330531451
01.04.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 152.90 лв. 13.05.2016
09.05.2016 330403457
01.04.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 146.49 лв. 13.05.2016
08.04.2016 0019058242
08.04.2016
Б Т К - ЕАД София 379.54 лв. 05.05.2016
20.04.2016 0019105261
08.04.2016
Б Т К - ЕАД София 245.21 лв. 05.05.2016
14.04.2016 0329965820
24.03.2016
Мобилтел ЕАД 211.74 лв. 05.05.2016
28.04.2016 330403481
01.04.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 141.04 лв. 03.05.2016
06.04.2016 328712554
04.03.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 191.82 лв. 03.05.2016
26.04.2016 19089690
15.04.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 319.46 лв. 03.05.2016
26.04.2016 19092405
15.04.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 303.70 лв. 03.05.2016
26.04.2016 19061065
08.04.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 03.05.2016
26.04.2016 19049303
08.04.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 55.22 лв. 03.05.2016
26.04.2016 19074142
08.04.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.48 лв. 03.05.2016
26.04.2016 19059033
08.04.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 03.05.2016
26.04.2016 19039304
08.04.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.24 лв. 03.05.2016
27.04.2016 19086334
15.04.2016
ВИВАКОМ 335.22 лв. 28.04.2016
27.04.2016 19033127
08.04.2016
ВИВАКОМ 1'207.70 лв. 28.04.2016
25.04.2016 328708438
04.03.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 961.78 лв. 28.04.2016
25.04.2016 328711789
04.03.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 562.35 лв. 28.04.2016
01.04.2016 18901707
08.03.2016
ВИВАКОМ 1'050.89 лв. 28.04.2016
12.04.2016 330396951
01.04.2016
"Мобилтел" ЕАД 23.07 лв. 22.04.2016
23.03.2016 18922045
08.03.2016
"Българска телекомуникационна компания" АД 378.24 лв. 22.04.2016
08.04.2016 327473697
10.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 50.54 лв. 15.04.2016
08.04.2016 327473386
10.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 451.45 лв. 15.04.2016
04.04.2016 18926345
08.03.2016
БТК ЕАД 22.11 лв. 15.04.2016
04.04.2016 18946067
08.03.2016
БТК ЕАД 23.00 лв. 15.04.2016
31.03.2016 327011112
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 5'612.86 лв. 15.04.2016
31.03.2016 327011327
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 115.98 лв. 15.04.2016
31.03.2016 327011985
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 15.71 лв. 15.04.2016
31.03.2016 327012101
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 104.08 лв. 15.04.2016
31.03.2016 327013476
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 341.29 лв. 15.04.2016
31.03.2016 327125338
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 8.80 лв. 15.04.2016
31.03.2016 327120625
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 114.98 лв. 15.04.2016
31.03.2016 327150606
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 210.48 лв. 15.04.2016
31.03.2016 327075215
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 459.83 лв. 15.04.2016
31.03.2016 327148614
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 54.85 лв. 15.04.2016
31.03.2016 327136448
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 555.00 лв. 15.04.2016
31.03.2016 327011957
31.03.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 216.76 лв. 15.04.2016
31.03.2016 327013828
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 90.40 лв. 15.04.2016
29.03.2016 18969955
15.03.2016
БТК ЕАД 453.66 лв. 15.04.2016
28.03.2016 18897819
01.03.2016
БТК ЕАД 3'716.25 лв. 15.04.2016
28.03.2016 18897821
01.03.2016
БТК ЕАД 1'241.10 лв. 15.04.2016
28.03.2016 18879908
01.03.2016
БТК ЕАД 144.74 лв. 15.04.2016
29.03.2016 18908887
08.03.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 07.04.2016
29.03.2016 18920444
08.03.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 49.91 лв. 07.04.2016
29.03.2016 18932435
08.03.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 07.04.2016
29.03.2016 18945597
08.03.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 07.04.2016
29.03.2016 18930288
08.03.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 19.73 лв. 07.04.2016
29.03.2016 18957118
15.03.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 321.40 лв. 07.04.2016
29.03.2016 18963629
15.03.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 283.97 лв. 07.04.2016
23.02.2016 0328274308
23.02.2016
Мобилтел ЕАД 209.16 лв. 01.04.2016
08.03.2016 0018929810
08.03.2016
Б Т К - ЕАД София 136.16 лв. 01.04.2016
16.03.2016 327012010
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 977.66 лв. 01.04.2016
24.03.2016 18958061
15.03.2016
ВИВАКОМ 314.80 лв. 01.04.2016
21.03.2016 327013990
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 590.77 лв. 01.04.2016
09.03.2016 18829837
15.02.2016
ВИВАКОМ 332.58 лв. 01.04.2016
07.03.2016 18779307
08.02.2016
ВИВАКОМ 913.90 лв. 01.04.2016
24.03.2016 328712226
04.03.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 174.06 лв. 30.03.2016
24.03.2016 18947849
08.03.2016
БТК ЕАД 101.56 лв. 30.03.2016
30.03.2016 329618691
17.03.2016
Мобилтел ЕАД 32.95 лв. 30.03.2016
15.03.2016 10890
04.03.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 36.92 лв. 29.03.2016
11.03.2016 325879292
12.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 38.95 лв. 29.03.2016
11.03.2016 325878893
12.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 492.74 лв. 29.03.2016
18.03.2016 18880761
01.03.2016
БТК АД 104.80 лв. 28.03.2016
18.03.2016 18890681
01.03.2016
БТК АД 232.94 лв. 28.03.2016
23.03.2016 328708925
04.03.2016
"Мобилтел" ЕАД 34.90 лв. 28.03.2016
14.03.2016 327011387
02.02.2016
"Мобилтел" ЕАД 34.90 лв. 28.03.2016
22.03.2016 0328842761
04.03.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 152.90 лв. 28.03.2016
22.03.2016 0647697270
24.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 1.79 лв. 28.03.2016
22.03.2016 0328825612
04.03.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 519.29 лв. 28.03.2016
15.03.2016 18795110
08.02.2016
"Българска телекомуникационна компания" АД 7.63 лв. 18.03.2016
02.03.2016 18793102
08.02.2016
"Българска телекомуникационна компания" АД 454.92 лв. 18.03.2016
26.02.2016 327008517
02.02.2016
"Мобилтел" ЕАД 20.60 лв. 18.03.2016
14.03.2016 328819371
04.03.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 65.52 лв. 17.03.2016
01.03.2016 18877896
23.02.2016
БТК 39.87 лв. 17.03.2016
01.03.2016 325407771
05.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 6'420.70 лв. 15.03.2016
01.03.2016 325410613
05.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 90.40 лв. 15.03.2016
01.03.2016 325547728
05.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 406.45 лв. 15.03.2016
01.03.2016 325535980
05.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 1'073.00 лв. 15.03.2016
01.03.2016 325557741
05.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 185.02 лв. 15.03.2016
01.03.2016 325409314
05.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 84.41 лв. 15.03.2016
01.03.2016 325474158
05.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 454.82 лв. 15.03.2016
01.03.2016 325520332
05.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 107.20 лв. 15.03.2016
01.03.2016 325409822
05.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 392.54 лв. 15.03.2016
01.03.2016 325408877
05.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 55.02 лв. 15.03.2016
01.03.2016 325408295
05.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 20.00 лв. 15.03.2016
02.03.2016 18797352
08.02.2016
БТК ЕАД 24.82 лв. 15.03.2016
02.03.2016 18817481
09.02.2016
БТК ЕАД 23.47 лв. 15.03.2016
29.02.2016 18841660
16.02.2016
БТК ЕАД 532.12 лв. 15.03.2016
29.02.2016 18844336
16.02.2016
БТК ЕАД 180.07 лв. 15.03.2016
26.02.2016 18768853
02.02.2016
БТК ЕАД 3'759.98 лв. 15.03.2016
26.02.2016 18768854
02.02.2016
БТК ЕАД 1'241.10 лв. 15.03.2016
26.02.2016 18753290
01.02.2016
БТК ЕАД 138.92 лв. 15.03.2016
26.02.2016 327149056
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 139.00 лв. 14.03.2016
26.02.2016 327129931
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 539.69 лв. 14.03.2016
26.02.2016 327013550
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 164.25 лв. 10.03.2016
03.02.2016 325409878
05.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 149.39 лв. 10.03.2016
02.02.2016 323813503
02.12.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 186.95 лв. 10.03.2016
26.02.2016 18817038
08.02.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 19.08 лв. 10.03.2016
26.02.2016 18801333
08.02.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 10.03.2016
26.02.2016 18803543
08.02.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 20.77 лв. 10.03.2016
26.02.2016 18791537
08.02.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 41.40 лв. 10.03.2016
26.02.2016 18776607
08.02.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 28.53 лв. 10.03.2016
26.02.2016 18831468
15.02.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 311.16 лв. 10.03.2016
26.02.2016 18835281
15.02.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 289.85 лв. 10.03.2016
02.02.2016 18648884
08.01.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 19.26 лв. 10.03.2016
02.02.2016 18672370
08.01.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.93 лв. 10.03.2016
02.02.2016 18688059
08.01.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 10.03.2016
02.02.2016 18674324
08.01.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 10.03.2016
02.02.2016 18662306
08.01.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 33.23 лв. 10.03.2016
02.02.2016 18703583
15.01.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 309.25 лв. 10.03.2016
02.02.2016 18706058
15.01.2016
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 277.64 лв. 10.03.2016
19.02.2016 0018800981
01.02.2016
Б Т К - ЕАД София 137.31 лв. 02.03.2016
15.02.2016 0326573645
25.01.2016
Мобилтел ЕАД 181.58 лв. 02.03.2016
26.02.2016 327927670
17.02.2016
Мобилтел ЕАД 30.80 лв. 01.03.2016
02.02.2016 326222777
19.01.2016
Мобилтел ЕАД 43.27 лв. 01.03.2016
18.02.2016 10661
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 53.76 лв. 29.02.2016
25.02.2016 18819552
09.02.2016
БТК ЕАД 64.52 лв. 27.02.2016
25.02.2016 327014297
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 133.06 лв. 27.02.2016
04.02.2016 325410678
05.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 188.68 лв. 27.02.2016
04.02.2016 323815583
02.12.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 188.93 лв. 27.02.2016
10.02.2016 327122353
02.02.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 54.41 лв. 23.02.2016
28.01.2016 0325525445
05.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 519.69 лв. 15.02.2016
28.01.2016 0325545442
05.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 139.00 лв. 15.02.2016
09.02.2016 647616291
27.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 5'202.00 лв. 15.02.2016
04.02.2016 324278870
10.12.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 63.92 лв. 15.02.2016
04.02.2016 324278262
10.12.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 469.08 лв. 15.02.2016
03.02.2016 18668157
08.01.2016
БТК ЕАД 36.85 лв. 15.02.2016
03.02.2016 18688493
08.01.2016
БТК ЕАД 32.78 лв. 15.02.2016
01.02.2016 18715345
15.01.2016
БТК ЕАД 191.71 лв. 15.02.2016
01.02.2016 18712445
15.01.2016
БТК ЕАД 454.10 лв. 15.02.2016
29.01.2016 323813646
29.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 130.19 лв. 15.02.2016
29.01.2016 323962696
29.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 5'986.03 лв. 15.02.2016
29.01.2016 647439805
14.12.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 19.47 лв. 15.02.2016
29.01.2016 323812649
29.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 165.19 лв. 15.02.2016
29.01.2016 323814753
29.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 90.40 лв. 15.02.2016
29.01.2016 323878827
29.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 449.21 лв. 15.02.2016
29.01.2016 323962808
29.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 107.20 лв. 15.02.2016
29.01.2016 323813433
29.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 443.17 лв. 15.02.2016
29.01.2016 323813122
29.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 17.39 лв. 15.02.2016
29.01.2016 323813505
29.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 85.32 лв. 15.02.2016
28.01.2016 18639448
03.01.2016
БТК ЕАД 3'666.25 лв. 15.02.2016
28.01.2016 18623643
03.01.2016
БТК ЕАД 141.44 лв. 15.02.2016
28.01.2016 18639449
03.01.2016
БТК ЕАД 1'241.10 лв. 15.02.2016
29.01.2016 325405897
05.01.2016
"Мобилтел" ЕАД 21.55 лв. 08.02.2016
26.01.2016 18664198
08.01.2016
"Българска телекомуникационна компания" АД 315.52 лв. 08.02.2016
07.01.2016 323810271
02.12.2015
"Мобилтел" ЕАД 25.79 лв. 08.02.2016
23.12.2015 18533845
08.12.2015
"Българска телекомуникационна компания" АД 329.65 лв. 08.02.2016
27.01.2016 323814861
02.12.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 588.27 лв. 08.02.2016
27.01.2016 323813441
02.12.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 1'042.93 лв. 08.02.2016
15.01.2016 18619185
23.12.2015
БТК 42.68 лв. 08.02.2016
15.01.2016 325521263
05.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 80.78 лв. 08.02.2016
27.01.2016 18748913
23.01.2016
БТК 46.38 лв. 08.02.2016
15.01.2016 18632382
03.01.2016
БТК АД 258.52 лв. 05.02.2016
15.01.2016 18623612
03.01.2016
БТК АД 109.23 лв. 05.02.2016
18.01.2016 018671998
08.01.2016
БТК ЕАД 136.83 лв. 03.02.2016
06.01.2016 0324968167
26.12.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 184.16 лв. 03.02.2016
05.01.2016 18560252
08.12.2015
БТК ЕАД 246.54 лв. 01.02.2016
18.02.2016 18701937
15.01.2016
ВИВАКОМ 336.64 лв. 30.01.2016
12.01.2016 325524309
05.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 29.00 лв. 29.01.2016
22.01.2016 325519543
05.01.2016
МОБИЛТЕЛ ЕАД 46.18 лв. 29.01.2016
23.12.2015 18492087
01.12.2015
БТК АД 72.89 лв. 25.01.2016
23.12.2015 18502266
01.12.2015
БТК АД 345.50 лв. 25.01.2016
23.12.2015 322128555
02.11.2015
"Мобилтел" ЕАД 36.71 лв. 25.01.2016
22.12.2015 324617804
17.12.2015
Мобилтел ЕАД 34.06 лв. 18.01.2016
08.01.2016 322600024
10.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 44.25 лв. 14.01.2016
08.01.2016 322599045
10.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 607.33 лв. 14.01.2016
05.01.2016 18538266
08.12.2015
БТК ЕАД 53.90 лв. 14.01.2016
05.01.2016 18558537
08.12.2015
БТК ЕАД 26.21 лв. 14.01.2016
29.12.2015 322129194
02.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 14.50 лв. 14.01.2016
29.12.2015 322130023
02.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 121.23 лв. 14.01.2016
29.12.2015 322129822
02.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 81.54 лв. 14.01.2016
29.12.2015 322129061
02.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 187.92 лв. 14.01.2016
29.12.2015 322130540
02.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 580.71 лв. 14.01.2016
29.12.2015 322243615
02.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 107.20 лв. 14.01.2016
29.12.2015 322128259
02.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 6'162.98 лв. 14.01.2016
29.12.2015 322131281
02.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 90.40 лв. 14.01.2016
29.12.2015 322209041
02.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 502.39 лв. 14.01.2016
29.12.2015 18585427
15.12.2015
БТК ЕАД 180.07 лв. 14.01.2016
29.12.2015 18582596
15.12.2015
БТК ЕАД 447.30 лв. 14.01.2016
28.12.2015 18509486
01.12.2015
БТК ЕАД 3'765.58 лв. 14.01.2016
28.12.2015 18491533
01.12.2015
БТК ЕАД 138.34 лв. 14.01.2016
28.12.2015 18509489
01.12.2015
БТК ЕАД 1'241.10 лв. 14.01.2016
15.12.2015 0018542003
08.12.2015
Б Т К - ЕАД София 119.42 лв. 13.01.2016
23.12.2015 18515280
08.12.2015
ВИВАКОМ 1'251.21 лв. 05.01.2016
22.12.2015 18571487
15.12.2015
ВИВАКОМ 343.49 лв. 05.01.2016
22.12.2015 322131422
02.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 565.75 лв. 05.01.2016
22.12.2015 322129755
02.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 1'006.89 лв. 05.01.2016
02.12.2015 3538894
02.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 615.93 лв. 05.01.2016
02.12.2015 320536727
02.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 941.86 лв. 05.01.2016
02.12.2015 18385949
08.11.2015
ВИВАКОМ 1'162.10 лв. 05.01.2016
02.12.2015 18442834
15.11.2015
ВИВАКОМ 370.01 лв. 05.01.2016
17.12.2015 323932852
02.12.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 29.98 лв. 30.12.2015
08.12.2015 18430773
08.11.2015
БТК ЕАД 118.04 лв. 30.12.2015
28.12.2015 322131829
02.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 176.84 лв. 30.12.2015
02.12.2015 320538775
02.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 140.92 лв. 30.12.2015
23.12.2015 0323928100
02.12.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 533.43 лв. 29.12.2015
23.12.2015 0323951019
02.12.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 139.00 лв. 29.12.2015
22.12.2015 322130593
02.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 204.27 лв. 29.12.2015
02.12.2015 320538290
02.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 209.19 лв. 29.12.2015
23.12.2015 18521522
08.12.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.24 лв. 29.12.2015
23.12.2015 18544756
08.12.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.33 лв. 29.12.2015
23.12.2015 18557975
08.12.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 29.12.2015
23.12.2015 18532312
08.12.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 34.56 лв. 29.12.2015
23.12.2015 18542272
08.12.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.35 лв. 29.12.2015
23.12.2015 18576462
15.12.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 277.42 лв. 29.12.2015
23.12.2015 18571838
15.12.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 305.79 лв. 29.12.2015
02.12.2015 18446865
15.11.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 277.41 лв. 29.12.2015
02.12.2015 18443458
15.11.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 335.67 лв. 29.12.2015
02.12.2015 18390970
08.11.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 29.12.2015
02.12.2015 18413334
08.11.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 29.12.2015
02.12.2015 18429018
08.11.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 29.12.2015
02.12.2015 18402990
08.11.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 29.12.2015
02.12.2015 18402990
08.11.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 32.61 лв. 29.12.2015
23.12.2015 323928936
02.12.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 74.80 лв. 23.12.2015
14.12.2015 18489515
22.11.2015
БТК 53.04 лв. 23.12.2015
18.11.2015 18363658
01.11.2015
БТК АД 173.88 лв. 18.12.2015
18.11.2015 18372717
01.11.2015
БТК АД 465.55 лв. 18.12.2015
25.11.2015 320536546
02.10.2015
"Мобилтел" ЕАД 34.90 лв. 18.12.2015
04.12.2015 0323375102
24.11.2015
Мобилтел ЕАД 213.57 лв. 16.12.2015
20.11.2015 0018412607
08.11.2015
Б Т К - ЕАД София 172.25 лв. 16.12.2015
10.12.2015 647321956
13.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 6.73 лв. 14.12.2015
09.12.2015 323927649
02.12.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 58.34 лв. 14.12.2015
10.12.2015 321009953
12.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 748.25 лв. 14.12.2015
10.12.2015 321011390
12.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 37.00 лв. 14.12.2015
03.12.2015 18429509
08.11.2015
БТК ЕАД 24.62 лв. 14.12.2015
03.12.2015 18409010
08.11.2015
БТК ЕАД 192.73 лв. 14.12.2015
02.12.2015 18453349
15.11.2015
БТК ЕАД 463.89 лв. 14.12.2015
02.12.2015 18456127
15.11.2015
БТК ЕАД 180.07 лв. 14.12.2015
01.12.2015 320536241
02.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 6'316.74 лв. 14.12.2015
01.12.2015 320536812
02.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 94.15 лв. 14.12.2015
01.12.2015 320536508
02.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 150.97 лв. 14.12.2015
01.12.2015 320537687
02.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 122.18 лв. 14.12.2015
01.12.2015 320537003
02.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 14.50 лв. 14.12.2015
01.12.2015 320538746
02.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 90.40 лв. 14.12.2015
01.12.2015 320618324
02.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 459.42 лв. 14.12.2015
01.12.2015 320651275
02.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 107.20 лв. 14.12.2015
01.12.2015 320538263
02.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 419.04 лв. 14.12.2015
26.11.2015 10006897001
01.11.2015
БТК ЕАД 4'009.16 лв. 14.12.2015
26.11.2015 18362650
01.11.2015
БТК ЕАД 140.21 лв. 14.12.2015
26.11.2015 18379966
01.11.2015
БТК ЕАД 1'241.10 лв. 14.12.2015
30.11.2015 322267833
02.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 125.10 лв. 14.12.2015
30.11.2015 322244423
02.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 516.41 лв. 14.12.2015
02.12.2015 320533277
02.10.2015
"Мобилтел" ЕАД 33.99 лв. 03.12.2015
27.11.2015 18404703
08.11.2015
"Българска телекомуникационна компания" АД 357.94 лв. 03.12.2015
27.11.2015 322126163
02.11.2015
"Мобилтел" ЕАД 15.15 лв. 03.12.2015
27.11.2015 322936563
17.11.2015
Мобилтел ЕАД 28.44 лв. 01.12.2015
12.11.2015 321346217
19.10.2015
Мобилтел ЕАД 29.25 лв. 01.12.2015
03.11.2015 318934708
02.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 207.78 лв. 01.12.2015
03.11.2015 18317463
15.10.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 271.63 лв. 01.12.2015
03.11.2015 18313202
15.10.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 336.29 лв. 01.12.2015
03.11.2015 18299454
08.10.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 01.12.2015
03.11.2015 18283726
08.10.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 01.12.2015
03.11.2015 18285778
08.10.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 21.66 лв. 01.12.2015
03.11.2015 18262883
08.10.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 01.12.2015
03.11.2015 18273358
08.10.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 23.11 лв. 01.12.2015
16.11.2015 322230572
02.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 46.51 лв. 30.11.2015
13.11.2015 43817
02.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 30.58 лв. 30.11.2015
06.11.2015 18301890
09.10.2015
БТК ЕАД 111.94 лв. 26.11.2015
27.10.2015 318935256
02.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 116.00 лв. 26.11.2015
17.09.2015 319625761
17.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 142.92 лв. 26.11.2015
20.11.2015 18402610
08.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 152.38 лв. 26.11.2015
05.11.2015 18272727
08.10.2015
БТК ЕАД 45.62 лв. 26.11.2015
28.10.2015 18275336
08.10.2015
"Българска телекомуникационна компания" АД 347.80 лв. 20.11.2015
13.11.2015 322247278
02.11.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 59.29 лв. 20.11.2015
30.09.2015 18145775
08.09.2015
"Българска телекомуникационна компания" АД 295.50 лв. 20.11.2015
28.08.2015 18016552
08.08.2015
"Българска телекомуникационна компания" АД 305.43 лв. 20.11.2015
20.10.2015 318929765
02.09.2015
"Мобилтел" ЕАД 39.59 лв. 20.11.2015
19.08.2015 317248086
01.08.2105
"Мобилтел" ЕАД 31.63 лв. 20.11.2015
21.10.2015 18243363
01.10.2015
БТК АД 276.90 лв. 20.11.2015
21.10.2015 318933045
02.09.2015
"Мобилтел" ЕАД 35.66 лв. 20.11.2015
09.11.2015 319460041
12.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 786.68 лв. 16.11.2015
09.11.2015 319624748
12.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 49.94 лв. 16.11.2015
04.11.2015 18279759
08.10.2015
БТК ЕАД 257.44 лв. 16.11.2015
04.11.2015 18299986
09.10.2015
БТК ЕАД 25.88 лв. 16.11.2015
30.10.2015 318932698
02.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 6'220.52 лв. 16.11.2015
30.10.2015 138933169
02.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 190.92 лв. 16.11.2015
30.10.2015 319012398
02.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 464.12 лв. 16.11.2015
30.10.2015 318933213
02.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 14.50 лв. 16.11.2015
30.10.2015 318933807
02.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 77.36 лв. 16.11.2015
30.10.2015 318934117
02.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 99.76 лв. 16.11.2015
30.10.2015 318934667
02.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 385.57 лв. 16.11.2015
30.10.2015 318935192
02.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 90.40 лв. 16.11.2015
30.10.2015 319047645
02.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 107.20 лв. 16.11.2015
30.10.2015 18323832
15.10.2015
БТК ЕАД 445.57 лв. 16.11.2015
30.10.2015 18326497
15.10.2015
БТК ЕАД 180.07 лв. 16.11.2015
29.10.2015 18250556
01.10.2015
БТК ЕАД 3'709.67 лв. 16.11.2015
29.10.2015 18232039
01.10.2015
БТК ЕАД 124.80 лв. 16.11.2015
29.10.2015 18250540
01.10.2015
БТК ЕАД 1'241.10 лв. 16.11.2015
10.11.2015 0321694216
26.10.2015
Мобилтел ЕАД 189.73 лв. 12.11.2015
30.10.2015 318933754
02.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 939.88 лв. 09.11.2015
30.10.2015 318935296
02.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 556.64 лв. 09.11.2015
30.10.2015 18312505
15.10.2015
ВИВАКОМ 313.88 лв. 09.11.2015
30.10.2015 18256383
08.10.2015
ВИВАКОМ 1'107.02 лв. 09.11.2015
12.10.2015 319752657
17.09.2015
Мобилтел ЕАД 28.62 лв. 30.10.2015
23.10.2015 320677178
02.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 125.10 лв. 29.10.2015
23.10.2015 320657746
02.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 512.62 лв. 29.10.2015
16.10.2015 320653870
02.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 51.62 лв. 29.10.2015
14.10.2015 320657360
02.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 29.15 лв. 29.10.2015
19.10.2015 18238350
01.10.2015
"Виваком" 137.90 лв. 28.10.2015
19.10.2015 18232656
01.10.2015
"Виваком" 363.23 лв. 28.10.2015
23.09.2015 18103191
01.09.2015
БТК АД 183.48 лв. 22.10.2015
23.09.2015 18113712
01.09.2015
БТК АД 333.54 лв. 22.10.2015
23.09.2015 317252163
01.08.2015
"Мобилтел" ЕАД 34.90 лв. 22.10.2015
29.09.2015 18171913
08.09.2015
БТК ЕАД 100.09 лв. 22.10.2015
02.10.2015 18169993
08.09.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 21.10.2015
02.10.2015 18153913
08.09.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 21.10.2015
02.10.2015 18156461
08.09.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 21.10.2015
02.10.2015 18144180
08.09.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 30.17 лв. 21.10.2015
02.10.2015 18133959
08.09.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 19.30 лв. 21.10.2015
02.10.2015 18187968
15.09.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 272.74 лв. 21.10.2015
02.10.2015 18183849
15.09.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 396.68 лв. 21.10.2015
06.10.2015 318499610
25.08.2015
Мобилтел ЕАД 189.37 лв. 18.10.2015
06.10.2015 320100911
24.09.2015
Мобилтел ЕАД 198.69 лв. 18.10.2015
09.10.2015 319070541
02.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 111.20 лв. 16.10.2015
29.09.2015 647044025
28.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 13.90 лв. 16.10.2015
09.10.2015 317731396
11.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 649.36 лв. 15.10.2015
09.10.2015 317732592
11.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 67.67 лв. 15.10.2015
05.10.2015 18170331
08.09.2015
БТК ЕАД 29.34 лв. 15.10.2015
05.10.2015 18149856
08.09.2015
БТК ЕАД 159.38 лв. 15.10.2015
01.10.2015 18197159
15.09.2015
БТК ЕАД 180.07 лв. 15.10.2015
01.10.2015 18194427
15.09.2015
БТК ЕАД 462.22 лв. 15.10.2015
29.09.2015 317251892
01.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 5'734.88 лв. 15.10.2015
29.09.2015 18120980
01.09.2015
БТК ЕАД 3'661.03 лв. 15.10.2015
29.09.2015 317252685
01.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 81.46 лв. 15.10.2015
29.09.2015 317253227
01.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 384.04 лв. 15.10.2015
29.09.2015 317369099
01.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 107.20 лв. 15.10.2015
29.09.2015 317330790
01.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 499.01 лв. 15.10.2015
29.09.2015 317254099
01.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 90.40 лв. 15.10.2015
29.09.2015 317252162
01.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 184.37 лв. 15.10.2015
29.09.2015 317252287
01.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 14.50 лв. 15.10.2015
29.09.2015 317253736
01.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 94.23 лв. 15.10.2015
29.09.2015 18120989
01.09.2015
БТК ЕАД 1'241.10 лв. 15.10.2015
29.09.2015 18102285
01.09.2015
БТК ЕАД 130.63 лв. 15.10.2015
09.10.2015 320656290
02.10.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 46.46 лв. 12.10.2015
29.09.2015 18230200
22.09.2015
БТК 49.37 лв. 12.10.2015
18.09.2015 18103190
02.01.2015
"Виваком" 438.74 лв. 05.10.2015
18.09.2015 18108456
01.03.2015
"Виваком" 174.62 лв. 05.10.2015
29.09.2015 317252610
01.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 943.85 лв. 05.10.2015
29.09.2015 317254161
01.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 571.02 лв. 05.10.2015
29.09.2015 18183282
15.09.2015
ВИВАКОМ 350.02 лв. 05.10.2015
29.09.2015 178125950
08.09.2015
ВИВАКОМ 1'050.21 лв. 05.10.2015
28.09.2015 317253277
01.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 163.59 лв. 02.10.2015
18.09.2015 319053452
02.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 29.98 лв. 29.09.2015
11.09.2015 319049650
02.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 45.54 лв. 29.09.2015
23.09.2015 0000001538
02.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 513.43 лв. 28.09.2015
23.09.2015 0647028849
24.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 1.79 лв. 28.09.2015
23.09.2015 0647014236
19.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 8.08 лв. 28.09.2015
23.09.2015 0647022688
21.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 3.14 лв. 28.09.2015
14.09.2015 0018153873
08.09.2015
Б Т К - ЕАД София 162.59 лв. 18.09.2015
17.08.2015 17975388
01.08.2015
БТК АД 175.25 лв. 17.09.2015
17.08.2015 17984045
01.08.2015
БТК АД 308.18 лв. 17.09.2015
24.08.2015 317254588
01.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 160.05 лв. 16.09.2015
24.08.2015 18043153
08.08.2015
БТК ЕАД 126.29 лв. 16.09.2015
02.09.2015 18054641
15.08.2015
ВИВАКОМ 343.10 лв. 16.09.2015
02.09.2015 17998122
08.08.2015
ВИВАКОМ 1'117.21 лв. 16.09.2015
02.09.2015 315661599
02.07.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 996.17 лв. 16.09.2015
02.09.2015 315661599
02.07.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 618.90 лв. 16.09.2015
14.09.2015 319053693
02.09.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 67.54 лв. 15.09.2015
07.09.2015 18100588
22.08.2015
БТК 52.37 лв. 15.09.2015
31.08.2015 315659436
02.07.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 169.90 лв. 15.09.2015
31.08.2015 315661440
02.07.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 90.40 лв. 15.09.2015
31.08.2015 315760938
02.07.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 613.06 лв. 15.09.2015
31.08.2015 315776783
02.07.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 107.20 лв. 15.09.2015
31.08.2015 315660700
02.07.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 411.60 лв. 15.09.2015
28.08.2015 0317389636
01.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 55.60 лв. 14.09.2015
28.08.2015 315660731
02.07.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 207.60 лв. 01.09.2015
28.08.2015 18058676
15.08.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 275.57 лв. 01.09.2015
28.08.2015 18055845
15.08.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 242.06 лв. 01.09.2015
28.08.2015 18026855
08.08.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.33 лв. 01.09.2015
28.08.2015 18040579
08.08.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 01.09.2015
28.08.2015 18024738
08.08.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.33 лв. 01.09.2015
28.08.2015 18006923
08.08.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 01.09.2015
28.08.2015 18014451
08.08.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 23.96 лв. 01.09.2015
31.08.2015 318065079
18.08.2015
"Мобилтел" ЕАД 30.44 лв. 31.08.2015
05.08.2015 316468670
17.07.2015
"Мобилтел" ЕАД 33.49 лв. 31.08.2015
21.08.2015 0646902008
17.07.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 5.10 лв. 28.08.2015
21.08.2015 0646917966
22.07.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 2.78 лв. 28.08.2015
21.08.2015 0646913632
21.07.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 3.24 лв. 28.08.2015
21.08.2015 0317368877
01.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 523.58 лв. 28.08.2015
17.08.2015 317374642
01.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 29.00 лв. 27.08.2015
13.08.2015 17972838
01.08.2015
БТК 449.78 лв. 27.08.2015
18.08.2015 317370461
01.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 40.90 лв. 27.08.2015
18.08.2015 0000001802
08.08.2015
Б Т К - ЕАД София 178.61 лв. 24.08.2015
30.07.2015 0316818121
24.07.2015
Мобилтел ЕАД 192.81 лв. 24.08.2015
21.08.2015 317375548
01.08.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 62.64 лв. 24.08.2015
04.08.2015 17970399
22.07.2015
БТК 54.88 лв. 24.08.2015
30.07.2015 315662119
02.07.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 182.84 лв. 20.08.2015
30.07.2015 17912747
08.07.2015
БТК ЕАД 125.77 лв. 20.08.2015
05.06.2015 313297029
19.05.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 138.60 лв. 20.08.2015
10.08.2015 314540934
10.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 684.43 лв. 14.08.2015
10.08.2015 314541787
10.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 78.59 лв. 14.08.2015
04.08.2015 17910537
08.07.2015
БТК ЕАД 27.61 лв. 14.08.2015
31.07.2015 314069327
02.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 3'312.50 лв. 14.08.2015
30.07.2015 314069327
02.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 2'624.75 лв. 14.08.2015
30.07.2015 314070241
02.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 84.26 лв. 14.08.2015
30.07.2015 314070628
02.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 395.96 лв. 14.08.2015
30.07.2015 314069218
02.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 158.68 лв. 14.08.2015
30.07.2015 314071395
02.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 90.40 лв. 14.08.2015
30.07.2015 314168331
02.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 339.52 лв. 14.08.2015
30.07.2015 314187957
02.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 107.20 лв. 14.08.2015
30.07.2015 314071532
02.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 78.93 лв. 14.08.2015
30.07.2015 314069054
02.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 14.50 лв. 14.08.2015
30.07.2015 17937439
15.07.2015
БТК ЕАД 180.07 лв. 14.08.2015
30.07.2015 17934567
15.07.2015
БТК ЕАД 458.64 лв. 14.08.2015
28.07.2015 17860684
01.07.2015
БТК ЕАД 3'786.18 лв. 14.08.2015
28.07.2015 17842963
01.07.2015
БТК ЕАД 123.36 лв. 14.08.2015
28.07.2015 17860685
01.07.2015
БТК ЕАД 1'241.10 лв. 14.08.2015
29.07.2015 17922685
15.07.2015
ВИВАКОМ 329.68 лв. 13.08.2015
29.07.2015 17865077
08.07.2015
ВИВАКОМ 1'152.27 лв. 13.08.2015
23.07.2015 314070165
02.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 968.39 лв. 13.08.2015
23.07.2015 314071553
02.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 565.28 лв. 13.08.2015
29.07.2015 17868985
08.07.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 19.01 лв. 31.07.2015
29.07.2015 17884029
08.07.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 24.82 лв. 31.07.2015
29.07.2015 17896682
08.07.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 31.07.2015
29.07.2015 17909863
08.07.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.60 лв. 31.07.2015
29.07.2015 17894279
08.07.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 31.07.2015
29.07.2015 17922716
15.07.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 264.32 лв. 31.07.2015
29.07.2015 17928307
15.07.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 292.02 лв. 31.07.2015
20.07.2015 17853511
01.07.2015
БТК АД 374.92 лв. 31.07.2015
20.07.2015 17844026
01.07.2015
БТК АД 174.91 лв. 31.07.2015
01.07.2015 314069635
02.06.2015
"Мобилтел" ЕАД 36.90 лв. 31.07.2015
01.07.2015 17793189
15.06.2015
ВИВАКОМ 365.26 лв. 30.07.2015
14.07.2015 315778606
02.07.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 44.26 лв. 30.07.2015
23.07.2015 0646898706
16.07.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 5.56 лв. 29.07.2015
17.07.2015 17842288
01.07.2015
БТК 373.49 лв. 28.07.2015
09.07.2015 315783661
02.07.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 41.73 лв. 28.07.2015
22.07.2015 315655370
02.07.2105
"Мобилтел" ЕАД 47.32 лв. 27.07.2015
21.07.2015 0315780298
02.07.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 520.89 лв. 27.07.2015
23.07.2015 0017893527
08.07.2015
Б Т К - ЕАД София 167.47 лв. 24.07.2015
06.07.2015 0315222348
24.06.2015
Мобилтел ЕАД 196.61 лв. 24.07.2015
01.07.2015 17734536
08.06.2015
ВИВАКОМ 1'205.12 лв. 23.07.2015
01.07.2015 17798210
15.06.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 287.99 лв. 21.07.2015
01.07.2015 17794027
15.06.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 244.79 лв. 21.07.2015
01.07.2015 17753612
08.06.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 19.34 лв. 21.07.2015
01.07.2015 17766167
08.06.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 19.31 лв. 21.07.2015
01.07.2015 17764404
08.06.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.66 лв. 21.07.2015
01.07.2015 17745483
08.06.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 21.07.2015
01.07.2015 17780243
09.06.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 21.07.2015
17.06.2015 314064657
02.06.2105
"Мобилтел" ЕАД 30.57 лв. 16.07.2015
09.07.2015 315782488
02.07.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 29.20 лв. 16.07.2015
09.07.2015 312850695
12.05.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 53.11 лв. 16.07.2015
09.07.2015 312849960
12.05.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 748.17 лв. 16.07.2015
03.07.2015 312377278
05.05.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 5'649.61 лв. 16.07.2015
03.07.2015 312377376
05.05.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 90.40 лв. 16.07.2015
03.07.2015 312377537
05.05.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 79.55 лв. 16.07.2015
03.07.2015 312375427
05.05.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 14.50 лв. 16.07.2015
03.07.2015 312375999
05.05.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 51.08 лв. 16.07.2015
03.07.2015 312458424
05.05.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 378.71 лв. 16.07.2015
03.07.2015 312496793
05.05.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 107.20 лв. 16.07.2015
03.07.2015 312377049
05.05.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 416.33 лв. 16.07.2015
03.07.2015 312375066
05.05.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 161.39 лв. 16.07.2015
03.07.2015 17780785
09.06.2015
БТК ЕАД 24.87 лв. 16.07.2015
29.06.2015 314071735
02.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 161.43 лв. 15.07.2015
29.06.2015 17782625
09.06.2015
БТК ЕАД 108.44 лв. 15.07.2015
29.06.2015 17804564
15.06.2015
БТК ЕАД 441.20 лв. 15.07.2015
29.06.2015 17807294
15.06.2015
БТК ЕАД 180.07 лв. 15.07.2015
25.06.2015 17730356
02.06.2015
БТК ЕАД 3'602.74 лв. 15.07.2015
25.06.2015 17730357
02.06.2015
БТК ЕАД 1'241.10 лв. 15.07.2015
25.06.2015 17711677
01.06.2015
БТК ЕАД 124.80 лв. 15.07.2015
15.06.2015 17713044
01.06.2015
БТК АД 184.62 лв. 14.07.2015
15.06.2015 17723188
02.06.2015
БТК АД 266.00 лв. 14.07.2015
29.06.2015 314872514
20.06.2015
"Мобилтел" ЕАД 32.05 лв. 30.06.2015
03.06.2015 313353314
19.05.2015
"Мобилтел" ЕАД 30.60 лв. 30.06.2015
15.06.2015 314193553
02.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 29.80 лв. 30.06.2015
30.06.2015 17840371
23.06.2015
БТК 54.94 лв. 30.06.2015
25.06.2015 0017763372
08.06.2015
Б Т К - ЕАД София 162.76 лв. 30.06.2015
10.06.2015 0313636836
26.05.2015
Мобилтел ЕАД 188.96 лв. 30.06.2015
26.06.2015 312375925
05.05.2015
МОБИЛТЕЛ 953.71 лв. 29.06.2015
26.06.2015 312377521
05.05.2015
МОБИЛТЕЛ 593.21 лв. 29.06.2015
23.06.2015 314070689
02.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 157.28 лв. 29.06.2015
18.06.2015 0314192857
02.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 520.04 лв. 25.06.2015
12.06.2015 314193934
02.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 43.45 лв. 17.06.2015
09.06.2015 314188840
02.06.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 62.47 лв. 16.06.2015
08.06.2015 311023903
09.04.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 55.05 лв. 16.06.2015
08.06.2015 311023749
09.04.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 630.16 лв. 16.06.2015
03.06.2015 17582345
01.05.2015
БТК ЕАД 126.30 лв. 16.06.2015
03.06.2015 17600165
01.05.2015
БТК ЕАД 1'241.10 лв. 16.06.2015
02.06.2015 17650596
08.05.2015
БТК ЕАД 21.85 лв. 16.06.2015
01.06.2015 17677086
16.05.2015
БТК ЕАД 180.07 лв. 16.06.2015
01.06.2015 17674461
16.05.2015
БТК ЕАД 431.91 лв. 16.06.2015
28.05.2015 310531842
01.04.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 5'425.82 лв. 16.06.2015
28.05.2015 310530528
01.04.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 104.10 лв. 16.06.2015
28.05.2015 305858514
02.01.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 107.20 лв. 16.06.2015
28.05.2015 310529291
01.04.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 15.57 лв. 16.06.2015
28.05.2015 310529634
01.04.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 135.73 лв. 16.06.2015
28.05.2015 310532360
01.04.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 90.40 лв. 16.06.2015
28.05.2015 13274
01.04.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 366.12 лв. 16.06.2015
28.05.2015 310531028
01.04.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 357.94 лв. 16.06.2015
27.05.2015 17600171
01.05.2015
БТК ЕАД 3'645.24 лв. 16.06.2015
16.06.2015 17714399
01.06.2015
БТК 441.49 лв. 16.06.2015
26.05.2015 0017633252
08.05.2015
Б Т К - ЕАД София 165.52 лв. 12.06.2015
20.05.2015 312370902
05.05.2105
"Мобилтел" ЕАД 31.48 лв. 11.06.2015
28.05.2015 17652672
08.05.2015
БТК ЕАД 125.51 лв. 10.06.2015
28.05.2015 312377778
05.05.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 167.01 лв. 10.06.2015
28.05.2015 17663601
15.05.2015
ВИВАКОМ 355.65 лв. 01.06.2015
28.05.2015 17612611
08.05.2015
ВИВАКОМ 992.70 лв. 01.06.2015
14.05.2015 0312498064
05.05.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 564.69 лв. 29.05.2015
21.05.2015 312377486
05.05.2015
"Мобилтел" ЕАД 36.61 лв. 29.05.2015
12.05.2015 312502311
05.05.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 29.35 лв. 29.05.2015
13.05.2015 17544161
15.04.2015
БТК ЕАД 472.17 лв. 29.05.2015
12.05.2015 312499525
05.05.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 61.44 лв. 28.05.2015
22.05.2015 17663941
15.05.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 247.50 лв. 25.05.2015
22.05.2015 17668025
15.05.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 281.76 лв. 25.05.2015
22.05.2015 17649959
08.05.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 25.05.2015
22.05.2015 17634161
08.05.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 25.05.2015
22.05.2015 17636502
08.05.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 25.05.2015
22.05.2015 17623804
08.05.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 22.21 лв. 25.05.2015
22.05.2015 17608222
08.05.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.40 лв. 25.05.2015
12.05.2015 17592943
01.05.2015
"Българска телекомуникационна компания" АД 313.39 лв. 21.05.2015
12.05.2015 17584787
01.05.2015
"Българска телекомуникационна компания" АД 170.25 лв. 21.05.2015
30.04.2015 0311793050
24.04.2015
Мобилтел ЕАД 174.14 лв. 20.05.2015
04.05.2015 311223920
17.04.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 183.78 лв. 20.05.2015
14.05.2015 312377110
05.05.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 143.01 лв. 20.05.2015
09.03.2015 308006672
17.02.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 137.53 лв. 18.05.2015
12.03.2015 308937466
04.03.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 6.90 лв. 18.05.2015
29.04.2015 17469676
01.04.2015
БТК ЕАД 1'241.10 лв. 15.05.2015
29.04.2015 17452376
01.04.2015
БТК ЕАД 118.75 лв. 15.05.2015
08.05.2015 309409625
10.03.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 64.50 лв. 15.05.2015
08.05.2015 309409863
10.03.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 589.43 лв. 15.05.2015
30.04.2015 309064670
04.03.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 107.20 лв. 15.05.2015
30.04.2015 307466003
01.02.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 107.20 лв. 15.05.2015
30.04.2015 305858514
02.01.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 107.20 лв. 15.05.2015
29.04.2015 309007724
04.03.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 390.65 лв. 15.05.2015
29.04.2015 309088965
04.03.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 5'850.30 лв. 15.05.2015
29.04.2015 308936859
04.03.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 412.88 лв. 15.05.2015
29.04.2015 308935082
04.03.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 136.40 лв. 15.05.2015
29.04.2015 308934661
04.03.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 14.50 лв. 15.05.2015
29.04.2015 308937369
04.03.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 90.40 лв. 15.05.2015
29.04.2015 308937718
04.03.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 77.71 лв. 15.05.2015
29.04.2015 308935839
04.03.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 79.71 лв. 15.05.2015
29.04.2015 17546878
15.04.2015
БТК ЕАД 180.07 лв. 15.05.2015
29.04.2015 17469675
01.04.2015
БТК ЕАД 3'905.45 лв. 15.05.2015
11.05.2015 17582258
01.05.2015
БТК 442.83 лв. 14.05.2015
16.04.2015 308937476
04.03.2015
"МОБИЛТЕЛ" ЕАД 34.90 лв. 12.05.2015
14.04.2015 17462320
01.04.2015
"Българска телекомуникационна компания" АД 247.95 лв. 12.05.2015
14.04.2015 17454415
01.04.2015
"Българска телекомуникационна компания" АД 131.18 лв. 12.05.2015
29.04.2015 310530463
01.04.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 1'029.80 лв. 11.05.2015
29.04.2015 307337203
01.04.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 580.01 лв. 11.05.2015
28.04.2015 17532952
15.04.2015
ВИВАКОМ 344.70 лв. 11.05.2015
28.04.2015 17473858
08.04.2015
ВИВАКОМ 1'188.63 лв. 11.05.2015
21.04.2015 307337203
04.03.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 591.58 лв. 11.05.2015
21.04.2015 308935787
04.03.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 1'078.30 лв. 11.05.2015
04.05.2015 17579578
23.04.2015
БТК ЕАД 54.38 лв. 08.05.2015
20.04.2015 174928876
08.04.2015
ВИВАКОМ 176.06 лв. 08.05.2015
09.03.2015 308006672
01.04.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 6.90 лв. 08.05.2015
21.04.2015 17522122
08.04.2015
БТК ЕАД 122.57 лв. 04.05.2015
16.04.2015 310532114
01.04.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 192.51 лв. 04.05.2015
06.04.2015 309603294
17.03.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 169.44 лв. 04.05.2015
17.04.2015 17413570
15.03.2015
БТК ЕАД 338.07 лв. 30.04.2015
28.04.2015 311357459
17.04.2015
Мобилтел ЕАД 31.63 лв. 30.04.2015
27.04.2015 17533035
15.04.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 263.97 лв. 29.04.2015
27.04.2015 17537782
15.04.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 275.46 лв. 29.04.2015
14.04.2015 0310093128
24.03.2015
Мобилтел ЕАД 181.65 лв. 28.04.2015
15.04.2015 0310663829
01.04.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 505.21 лв. 27.04.2015
21.04.2015 17493173
08.04.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 29.32 лв. 22.04.2015
21.04.2015 17505689
08.04.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.24 лв. 22.04.2015
21.04.2015 17519560
08.04.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 22.04.2015
21.04.2015 17503498
08.04.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.24 лв. 22.04.2015
21.04.2015 17478783
08.04.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 22.04.2015
16.04.2015 310651008
01.04.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 29.22 лв. 22.04.2015
15.04.2015 310525092
01.04.2105
"Мобилтел" ЕАД 19.23 лв. 20.04.2015
16.04.2015 310531083
03.04.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 131.23 лв. 17.04.2015
03.04.2015 17347000
08.03.2015
ВИВАКОМ 1'020.17 лв. 16.04.2015
03.04.2015 17401653
15.03.2015
ВИВАКОМ 348.20 лв. 16.04.2015
09.04.2015 310655676
01.04.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 38.21 лв. 15.04.2015
08.04.2015 307814834
10.02.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 41.64 лв. 15.04.2015
08.04.2015 307814875
10.02.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 644.72 лв. 15.04.2015
03.04.2015 17389389
08.03.2015
БТК ЕАД 23.78 лв. 15.04.2015
02.04.2015 307337481
01.02.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 5'566.96 лв. 15.04.2015
02.04.2015 307407276
01.02.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 386.60 лв. 15.04.2015
02.04.2015 307336453
01.02.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 388.92 лв. 15.04.2015
02.04.2015 307337634
01.02.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 85.81 лв. 15.04.2015
02.04.2015 307335637
01.02.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 104.18 лв. 15.04.2015
02.04.2015 307337047
01.02.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 90.40 лв. 15.04.2015
02.04.2015 307334476
01.02.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 14.50 лв. 15.04.2015
02.04.2015 307334687
01.02.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 143.45 лв. 15.04.2015
02.04.2015 307335637
01.02.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 104.18 лв. 15.04.2015
01.04.2015 17416334
15.03.2015
БТК ЕАД 180.07 лв. 15.04.2015
01.04.2015 304007914
01.12.2014
МОБИЛТЕЛ ЕАД 142.13 лв. 15.04.2015
26.03.2015 17339123
01.03.2015
БТК ЕАД 3'843.78 лв. 15.04.2015
26.03.2015 17339124
01.03.2015
БТК ЕАД 1'241.10 лв. 15.04.2015
26.03.2015 17320552
01.03.2015
БТК ЕАД 145.90 лв. 15.04.2015
14.04.2015 17452754
01.04.2015
"Виваком" 373.76 лв. 15.04.2015
11.02.2015 17193628
01.02.2015
"Виваком" 395.53 лв. 09.04.2015
09.01.2015 17058394
02.01.2015
"Виваком" 391.43 лв. 09.04.2015
10.03.2015 17320631
01.03.2015
"Виваком" 369.67 лв. 09.04.2015
25.03.2015 308936919
04.03.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 172.33 лв. 07.04.2015
25.03.2015 17362717
08.03.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 36.96 лв. 07.04.2015
25.03.2015 17375564
08.03.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 19.44 лв. 07.04.2015
25.03.2015 17389368
08.03.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.48 лв. 07.04.2015
25.03.2015 17373341
08.03.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 20.41 лв. 07.04.2015
25.03.2015 17357744
08.03.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 19.04 лв. 07.04.2015
25.03.2015 17407210
15.03.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 274.10 лв. 07.04.2015
25.03.2015 17404288
15.03.2015
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 246.22 лв. 07.04.2015
30.03.2015 17449171
23.03.2015
БТК АД 60.61 лв. 07.04.2015
05.03.2015 17212799
08.02.2015
ВИВАКОМ 1'191.57 лв. 01.04.2015
05.03.2015 17272937
15.02.2015
ВИВАКОМ 389.62 лв. 01.04.2015
20.03.2015 307335577
01.02.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 983.27 лв. 01.04.2015
20.03.2015 307337203
01.02.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 567.69 лв. 01.04.2015
05.03.2015 305725183
02.01.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 1'071.46 лв. 01.04.2015
05.03.2015 305726831
02.01.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 605.95 лв. 01.04.2015
18.03.2015 307337739
01.02.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 214.44 лв. 01.04.2015
18.03.2015 308937674
04.03.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 162.17 лв. 01.04.2015
10.03.2015 306208885
09.01.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 51.71 лв. 01.04.2015
10.03.2015 306208352
09.01.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 654.17 лв. 01.04.2015
06.03.2015 17258931
08.02.2015
БТК ЕАД 24.15 лв. 01.04.2015
04.03.2015 17285907
15.02.2015
БТК ЕАД 180.07 лв. 01.04.2015
16.03.2015 17151951
16.03.2015
БТК ЕАД 466.63 лв. 30.03.2015
16.03.2015 17283201
15.02.2015
БТК ЕАД 570.26 лв. 30.03.2015
16.03.2015 309064516
04.03.2015
МОБИЛТЕЛ ЕАД 43.63 лв. 30.03.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.