ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ 00073-2014-0042 "Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект "Довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура - подобект съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без обявление

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 21.10.2014 15:56

№ в РОП/ПОП: 00073-2014-0042

Уникален номер в РОП: 00073-2014-0042

Документация

Файл Размер
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 18.01.2016 18:09:19
68,4 KB
Приложение № 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор
публикуван на: 18.01.2016 18:09:19
62,7 KB
Договор от 05.06.2015 г. с Институт за транспортни изследвания ЕООД
публикуван на: 02.07.2015 11:43:41
7,5 MB
Заповед № РД 22-638 от 03.04.2015 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 06.04.2015 16:30:25
88,1 KB
Доклад от 02.04.2015 г. на комисията
публикуван на: 06.04.2015 16:30:25
92,1 KB
Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
73,1 KB
Решение № РД 24-65 от 21.10.2014 г. за откриване на процедура
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
86,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

07.11.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

07.11.2014 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
29.12.2015 220
19.10.2015
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСПОРТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЕООД 80.00 лв. 14.01.2016
29.12.2015 221
30.10.2015
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСПОРТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЕООД 420.00 лв. 14.01.2016
28.12.2015 221
30.10.2015
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСПОРТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЕООД 3'850.00 лв. 14.01.2016
23.10.2015 220
19.10.2015
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСПОРТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЕООД 733.33 лв. 29.10.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.