ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0040 "Дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация и други подобни дейности, извършвани в обекти и площи, собственост на Община Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 17.10.2014 16:18

№ в РОП/ПОП: 00073-2014-0040

Уникален номер в РОП: 00073-2014-0040

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 06.07.2018 15:22:24
395,9 KB
Договор от 19.04.2015 г. с "Д.Д.Д. - 1" ООД, гр. София
публикуван на: 14.05.2015 14:34:36
9,9 MB
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие (04.05.2015 15:07)
публикуван на: 04.05.2015 15:06:53
12,4 KB
Заповед № РД 22-270 от 06.02.2015 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 06.02.2015 14:40:00
94,8 KB
Оценъчни таблици - окончателна оценка
публикуван на: 06.02.2015 14:38:00
48,2 KB
Протокол № 3 от работатат на комисията
публикуван на: 06.02.2015 14:37:00
80,0 KB
Оценъчни таблици - техническа оценка
публикуван на: 06.02.2015 14:37:00
38,0 KB
Протокол № 2 от работата на комисията
публикуван на: 06.02.2015 14:36:00
189,5 KB
Протокол № 1 от работата на комисията
публикуван на: 06.02.2015 14:36:00
93,5 KB
Обявление с изх. № 9100-73 от 26.01.2015 г. за отваряне на ценови оферти
публикуван на: 26.01.2015 00:00:00
67,8 KB
Решение № РД 24-82 от 15.12.2014 г. за промяна
публикуван на: 15.12.2014 00:00:00
131,1 KB
Информация за хода на процедурата при производство по обжалване
публикуван на: 11.05.2014 00:00:00
64,5 KB
Разяснение № 9100-1716 от 22.12.2014г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
14,5 KB
Разяснение от дата 23.10.2014 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
56,9 KB
Решение № РД 24-64 от 17.10.2014 г. за откриване на процедура
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
71,6 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
154,9 KB
Документация за участие
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
202,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

05.01.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

05.01.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
10.05.2016 1000066640
23.06.2015
ДДД - 1 ООД 1'120.00 лв. 31.05.2016
29.03.2016 1000069497
10.09.2015
ДДД - 1 ООД 7'413.33 лв. 15.04.2016
29.03.2016 1000067594
22.07.2015
ДДД - 1 ООД 3'330.00 лв. 15.04.2016
23.03.2016 1000067542
21.07.2015
ДДД1 ООД 2'803.67 лв. 01.04.2016
23.03.2016 1000070628
14.10.2015
ДДД1 ООД 3'512.88 лв. 01.04.2016
23.03.2016 1000070626
14.10.2015
ДДД1 ООД 2'310.00 лв. 01.04.2016
23.03.2016 1000070627
14.10.2015
ДДД1 ООД 3'060.00 лв. 01.04.2016
24.03.2016 254843
16.03.2016
Д.Д.Д.-1 ООД 120.00 лв. 30.03.2016
21.03.2016 1000073165
15.12.2015
ДДД - 1 ООД 140.00 лв. 29.03.2016
21.03.2016 1000068505
17.08.2015
ДДД - 1 ООД 22'140.00 лв. 29.03.2016
21.03.2016 1000069518
10.09.2015
ДДД - 1 ООД 310.00 лв. 29.03.2016
08.01.2016 254830
15.12.2015
ДДД - 1 ООД 42.00 лв. 25.01.2016
29.12.2015 1000071596
10.11.2015
ДДД - 1 ООД 1'630.00 лв. 14.01.2016
29.12.2015 1000067594
22.07.2015
ДДД - 1 ООД 17'560.00 лв. 14.01.2016
29.12.2015 1000071597
10.11.2015
ДДД - 1 ООД 1'700.00 лв. 14.01.2016
12.12.2015 1000067594
22.07.2015
ДДД - 1 ООД 1'250.00 лв. 30.12.2015
14.12.2015 254829
02.12.2015
Д.Д.Д.-1 ООД 40.00 лв. 30.12.2015
16.12.2015 254539
03.08.2015
ДДД-1 ООД 875.00 лв. 29.12.2015
09.11.2015 1000069466
09.09.2015
ДДД - 1 ООД 1'300.00 лв. 16.11.2015
09.11.2015 1000069465
09.09.2015
ДДД - 1 ООД 1'035.00 лв. 16.11.2015
09.11.2015 1000069464
09.09.2015
ДДД - 1 ООД 1'035.00 лв. 16.11.2015
04.11.2015 1000066083
09.06.2015
ДДД - 1 ООД 9'900.00 лв. 16.11.2015
03.11.2015 1000066083
09.06.2015
ДДД - 1 ООД 4'166.67 лв. 16.11.2015
02.11.2015 1000068688
21.08.2015
ДДД - 1 ООД 1'080.00 лв. 16.11.2015
30.10.2015 1000066083
09.06.2015
ДДД - 1 ООД 8'333.33 лв. 16.11.2015
30.10.2015 254548
11.09.2015
Д.Д.Д.-1 ООД 120.00 лв. 30.10.2015
05.08.2015 100066639
23.06.2015
ДДД1 ООД 2'205.00 лв. 28.08.2015
13.07.2015 1000066638
23.06.2015
ДДД - 1 ООД 1'200.00 лв. 31.07.2015
13.07.2015 1000066643
23.06.2015
ДДД - 1 ООД 4'320.00 лв. 31.07.2015
02.07.2015 254529
03.06.2015
ДДД-1 ООД 525.00 лв. 21.07.2015
01.07.2015 1000065303
20.05.2015
ДДД - 1 ООД 4'716.67 лв. 15.07.2015
18.06.2015 1000066344
15.06.2015
Д.Д.Д.-1 ООД 8'195.00 лв. 15.07.2015
05.06.2015 1000065303
20.05.2015
ДДД - 1 ООД 8'333.33 лв. 16.06.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.