ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0038 "Доставка на микробус за нуждите на Регионална Народна библиотека "П. Р. Славейков" – Велико Търново и на лек автомобил за нуждите на Дирекция "Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново, по обособени позиции."

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Дата на публикуване: 03.10.2014 14:40

№ в РОП/ПОП: 00073-2014-0038

Обособена позиция № 1 - Доставка на микробус за нуждите на Регионална Народна библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново;
Обособена позиция № 2 - Доставка на лек автомобил за нуждите на Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново.
Уникален номер в РОП: 00073-2014-0038  

Документация

Файл Размер
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор
публикуван на: 30.04.2015 15:02:03
29,0 KB
Информация за датата и основанието за приключване на договор от 12.12.2014 г. с Авточойс ООД за позиция 2
публикуван на: 17.03.2015 17:08:00
72,0 KB
Информация за датата и основанието за приключване на договор от 12.12.2014 г. с Авточойс ООД за позиция 1
публикуван на: 17.03.2015 17:08:00
71,9 KB
Информация за изпълнението на договор от 12.12.2014 г. с Авточойс ООД за позиция 2
публикуван на: 17.03.2015 17:08:00
65,3 KB
Информация за изпълнението на договор от 12.12.2014 г. с Авточойс ООД за позиция 1
публикуван на: 17.03.2015 17:08:00
65,5 KB
Информация № 1 за извършено плащане по договор с Авточойс ООД
публикуван на: 25.02.2015 13:38:00
18,5 KB
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие
публикуван на: 19.12.2014 00:00:00
28,0 KB
Протокол от 03.12.2014 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.08.2014 00:00:00
7,9 MB
Протокол от 01.12.2014 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.08.2014 00:00:00
8,9 MB
Протокол от 14.11.2014 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.08.2014 00:00:00
4,1 MB
Заповед № РД 22-2000 от 05.12.2014 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 12.08.2014 00:00:00
8,3 MB
Договор от 12.12.2014 г. с Авточойс ООД за позиция 2
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
3,9 MB
Договор от 12.12.2014 г. с Авточойс ООД за позиция 1
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
4,4 MB
Обявление по чл. 69, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
483,0 KB
Разяснение от дата 24.10.2014 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
31,5 KB
Документация за участие
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
699,0 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
141,7 KB
Решение № РД 24-61 от 03.10.2014 г. за откриване на процедура
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
75,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

13.11.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

03.11.2014 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.