ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9016659 Проучване и изработване на инвестиционен проект във фаза Идеен проект за обект: „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, разположен на площадка №5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново, в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново.

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 17.06.2013 16:45

Проучване и изработване на инвестиционен проект във фаза Идеен проект за обект: „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, разположен на площадка №5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново, в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, с обхват – м. Остра могила – имот №026001, м. Стублица – имоти №№ 000317 и 000318, и в м. Припора – имоти №№ 014036, 014001, 014002, 014003, 014004, 014005, 014006, 014007 и 014008

Документация

Файл Размер
Уведомление за избор на изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
280,8 KB
Образец №5
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
114,5 KB
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
97,5 KB
Задание
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
508,9 KB
Приложение № 9.8 - ПУП - съобщителна връзка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
8,9 MB
Приложение № 9.7 - ПУП - функционална схема и план за застрояване
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
7,6 MB
Приложение № 9.7 - ВиК - парцеларен план
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
4,3 MB
Приложение № 9.7 - ВиК - ПУП - парцеларен план
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,3 MB
Приложение № 9.7 - Водоснабдяване - парцеларен план
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
7,9 MB
Приложение № 9.7 - Пътна връзка - парцеларен план
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
8,8 MB
Приложение № 9.7 - Електричество - парцеларен план
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
8,8 MB
Приложение № 9.3 - Геоложки доклад
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
8,2 MB
Приложение № 9.2 - Геоложки доклад
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,3 MB
Приложение № 9.12 - План мониторинг
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
3,6 MB
Приложение № 9.11 - Обемно проучване
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
629,4 KB
Приложение № 9.10 - Прединвестиционно проучване
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
7,1 MB
Приложение № 9.1 - № 9.9
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
6,3 MB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
96,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

26.06.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

24.06.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.