Стратегии за предоставяне на социални услуги на територията на Община Велико Търново

Icon Програма за детето за 2021 година (521,0 KB) Icon Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 г. към стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново 2016 - 2020 г. (3,0 MB) Icon План за действие за 2021 година за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново (443,9 KB) Icon План за действие на Община Велико Търново в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2014 г. – 2020 г./ (647,7 KB) Icon Отчет за 2020 година на План за действие на Община Велико Търново в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение (1024,0 KB)

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.