Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива Община Велико Търново 2020 - 2029 година

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.