Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива Община Велико Търново 2018 - 2020 година

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.