Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух за периода 2015 - 2020 година

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.