Съобщение за допуснати до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Велико Търново

 
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Постоянната комисия по нормативно – правна уредба и обществен ред, избрана с решение № 1383/29.06.2023 г. на Великотърновски общински съвет, публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново, както следва:
 
Вх. № 3219/31.07.2023 г.
Вх. № 3134/07.07.2023 г.
Вх. № 3181/18.07.2023 г.
Вх. № 3186/19.07.2023 г.
Вх. № 3203/26.07.2023 г.
Вх. № 3185/19.07.2023 г.
Вх. № 3198/25.07.2023 г.
Вх. № 3191/20.07.2023 г.
Вх. № 3190/20.07.2023 г.
Вх. № 3214/31.07.2023 г.
Вх. № 3211/28.07.2023 г.
Вх. № 3208/27.07.2023 г.
Вх. № 3209/27.07.2023 г.
Вх. № 3215/31.07.2023 г.
Вх. № 3192/21.07.2023 г.
Вх. № 3218/31.07.2023 г.
Вх. № 3135/07.07.2023 г.
Вх. № 3132/06.07.2023 г.
Вх. № 3213/28.07.2023 г.
Вх. № 3217/31.07.2023 г.
Вх. № 3199/25.07.2023 г.
​                           
Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 21.08.2023 г. в сградата на Община Велико Търново, пл. „Майка България № 2“, ет. 3, зала № 306,  при следния ред:
 
Албена Георгиева 10.00 ч.
Валентина Димитрова-Стойнова 10.15 ч.
Георги Байчев 10.30 ч.
Гергана Маркова 10.45 ч.
Дарина Димитрова-Павлова 11.00 ч.
Дияна Дребова-Николаева 11.15 ч.
Кинче Иванова-Петкова 11.30 ч.
Красимир Георгиев 11.45 ч.
Кремена Георгиева 13.00 ч.
Мариян Марков 13.15 ч.
Марияна Сиракова-Пенкова 13.30 ч.
Надя Петрова 13.45 ч.
Нелия Йонкова 14.00 ч.
Пенка Николова 14.15 ч.
Петя Георгиева 14.30 ч.
Росица Динева-Карабаджакова 14.45 ч.
Снежана Петрова 15.00 ч.
Стефан Желев 15.15 ч.
Стефка Калчева 15.30 ч.
Христо Узунов 15.45 ч.
Цветомила Кьосева 16.00 ч.
 
Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Великотърновски общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
 
Росен Иванов
/Заместник-председател на ПК по НПУОР/
Icon Протокол № 55 от заседание на ПК по НПУОР (658,8 KB) Icon Протокол № 58 от заседание на ПК по НПУОР (635,8 KB) Icon Доклад от изслушването (280,5 KB)

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.