ППМГ "Васил Друмев"

ПМГ "Васил Думев"

Адрес: Велико Търново, ул. „Вела Благоева” №10
Телефони: 062/ 620-274, 062/ 629-506, 062/ 625-909
Разположена сред малък парк в близост до стадион „Ивайло”.
e-mail: pmgvt@abv.bg
web site: www.pmgvt.org

Общинска профилирана гимназия с утвърдени традиции и престиж. Ползва се с интерес сред родители и ученици от града и областта, заради качествената подготовка, която отваря път на възпитаниците му във всички ВУЗ-ове у нас и в чужбина. Работи по утвърдени държавни стандарти и документация. Прилага системата на делегиран бюджет. Учителският екип е опитен и висококвалифициран. Има активна родителска общност.

Възпитаниците на ПМГ „Васил Друмев” участват масово в национални олимпиади и състезания, завоюват лауреатски звания и се представят успешно на международни олимпиади и конкурси по информатика, химия, биология, математика, география, философия. Зрелостниците на ПМГ са винаги сред първите три училища от областта по резултати от държавните зрелостни изпити.

Природо-математическа гимназия приема ученици чрез конкурсни изпити по български език и математика, съгласно Наредба №11 от 28 март 2005г. на МОМН. Обучава ученици по следните специалности в рамките на природоматематическия профил:

  • математика, информатика с интензивно изучаване на английски език;
  • математика, информатика с интензивно изучаване на немски език;
  • информатика, математика с интензивно изучаване на английски език;
  • информационни технологии, математика, информатика с интензивно изучаване на английски език;
  • биология и ЗО, химия и ООС с интензивно изучаване на английски език;
  • география и икономика, математика с интензивно изучаване на английски език.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.