Сдружение за младежки дейности и инициативи Младежки дом

Адрес за контакти:

гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 15 А, п.к. 162​ 

Телефон:

062/62 26 96

Брой членове10 / доброволци – 30

Възрастова група  - от 16 до 55 г.

Партньори на организацията:

Община Велико Търново, Община Лясковец, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, НВУ „В. Левски”, Регионална здравна инспекция Велико Търново, Регионален инспекторат на образованието, Регионален исторически музей, Регионална библиотека „П. Р. Славейков”, МДТ „К. Кисимов”, Туристически информационен център „Царевград Търнов”, Туристическо дружество „Трапезица-1902”, ДРЗ „Мисъл”, Великотърновска митрополия, основни и средни училища в общината, Градски ученически парламент, Студентски съвет на ВТУ, Дом за деца лишени от родителски грижи „П. и М. Велкови”, Кризисен център за деца и младежи, жертва на трафик - с. Балван, Център за настаняване от семеен тип SOS Младежки дом, младежки неправителствени организации в региона – ЦМДИ, сдружение „Младежи, образование и общество”, БМЧК, „Амалипе”, Арт клуб „Таралеж”, местни и регионални печатни и електронни медии.

Кратко описание на дейността на организацията:

Неправителствена организация, работеща с и за младите хора. Насърчаване, подпомагане и осъществяване на младежки дейности и инициативи и развитие на младежката клубна дейност в областта на неформалното образование, култура, туризъм и др.

Финансиране на дейността на организацията:

С частни и публични финансови средства – членски внос, дарения, по национални и европейски програми.

 

 

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.