Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”

 1. Организация – име

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”
2. Адрес за контакти, e- mail, телефон

Адрес за кореспонденция: П.К. 113, Велико Търново 5000.
Адрес на офиса: Ул. „Цар Самуил” №4 ет.:1 ап.:16, center_amalipe@yahoo.com, 062/ 600 224
3. Брой членове / доброволци в организацията

2 000
4. Възрастова група - от  до  години

0 – 99 години
5. Партньори на организацията

 • Община Велико Търново
 • Национална Мрежа за децата
 • Национална Пациентска организация
 • Областна администрация
 • Регионални инспекторати по образованието
 • Регионални здравни инспекции
 • Тръст за социална алтернатива
 • Институт Отворено общество – София
 • Фондация "Америка за България"
 • Европейска комисия
 • Министерство на труда и социалната политика
 • Министерство на образованието и науката
 • Министерство на здравеопазването
 • Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
 • Посолство на САЩ, София
 • Посолство на Кралство Холандия в България
 • Посолство на Република Полша
 • Национално сдружение на общините в Република България
 • Cordaid (Холандия)
 • Институт Отворено общество – Будапеща
 • Minority Rights Group
 • Сдружение "Нов път" – Хайредин
 • Сдружение "Свят без граници" - Стара Загора
 • Сдружение "Верният настойник" – Бургас
 • Фондация "Здравето на ромите" – Сливен
 • Женско ромско сдружение "Хаячи" - Нови Пазар
 • Над 30 други местни, регионални и национални ромски организации в България и др.
 • ANTIGONE – Информационен и Документационен Център за Расизъм, Екология, Мир и Ненасилие (Гърция)
 • Romani Criss – Ромски Център за Социална Интервенция и Проучвания (Румъния)
 • DARTKE – Асоциация за Социални Проучвания Региона на Великите Южни Равнини (Унгария)
 • European Development Agency - Czech  Republic
 • The European Roma Information Office – Belgium
 • Romani Association of Women Drom Kotar Mestipen (Drom Kotar) – Spain
 • Понастоящем Център Амалипе работи с над 230 училища и общини.
   

6. Кратко описание на дейността на организацията

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" е водеща ромска организация, която работи за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Организацията играе централна роля в организирането на ромското гражданско движение и реализира застъпнически дейности за интеграция на ромите пред държавните институции. В момента Център „Амалипе” работи по над 12 проекта в областта на образованието, здравеопазването, предоставяне на социални услуги и подкрепа, финансирани от Европейската комисия, Институт "Отворено общество, Ромския образователен фонд, Министерство на здравеопазването и други. Център "Амалипе" работи с мрежа от над 250 училища в цялата страна за намаляване на процента на отпадащи деца, въвеждане на интеркултурно образование, насърчаване на учене през целия живот в ромската общност и повишаване на образователния статус на ромите. Съществена част от тази дейност е овластяване на ромските родители да участват активно в училищния живот и превръщане на училището в център на общността. Организацията е създала 11 Центъра за развитие на общността в шестте региона на България, за да насърчи самоорганизирането на ромската общност. Всеки от тези центрове работи с мрежа от местни групи от общността. Освен това Център "Амалипе" си сътрудничи с множество ромски и неромски организации от цялата страна по дейности в различни области: като образование, здравеопазване, социални услуги, организиране на застъпнически кампании за интеграцията на ромите и др. В началото на 2013 година организацията разработи 6 младежки доброволчески групи в шест областни града на страната – Велико Търново, Благоевград, Враца, Шумен, Бургас и Пловдив.

Вижте повече на: www.amalipe.com и www.youthtolerance.eu както и на www.romahealth.com
7. Финансиране на дейността на организацията

Проектна дейност

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.