Български младежки червен кръст - Велико Търново

Българският младежки Червен кръст - Велико Търново (БМЧК – ВеликоТърново)

 

Мисия: Българският младежки Червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.

 

Структура: Според приетия през октомври 1992 г. Статут на БМЧК младите доброволци работят в клубове, организирани в учебните заведения (училища, университети), по местоживеене, както и по интереси. Младежки структури има във всичките 28 области на страната. Във всяка област Младежката организация има областен координатор.

Във Велико Търново, през януари месец 2015 г. за областен координатор бе избран Димитър Панов, а за заместник областни координатори – Деница Иванова и Искра Кирова. С тях може да се свържете на Email: youth.veliko.turnovo@redcross.bg

http://facebook.com/brcy.vt

Членове на организацията: 140 членове, 82 доброволци

Възраст : от 14 до 35 години

Отдел “БМЧК” е административно звено към Секретариата на Областния съвет на БЧК. Работата му е да подпомага и да координира дейността на младежката организация на областно ниво. Щатен специалист е Зорница Стоянова, която отговаря за планирането на общите насоки за развитие на БМЧК – Велико Търново.С нея може да се свържете на телефон 062/620233,Email: youth.veliko.turnovo@redcross.bg

Дейности:

 

Доброволствай:

Да бъдеш доброволец е нещо много специално. Доброволствайки, всеки един от нас допринася към някаква кауза и по някакъв начин към подобряването на света. В същото време доволстването ни учи да даваме без да очакваме нищо в замяна. А колкото по-малко очакваме, толкова повече всъщност получаваме – удовлетворението от това, че сме подали ръка, че сме допринесли за усмивката на някое дете, че сме направили нечий живот по-хубав.

Финансиране: бюджет за младежки дейности към БЧК, дарителски кампании, благотворителни концерти и различни младежки инициативи

Партньори :РЗИ Велико Търново, ЦОП Велико Търново, ЦМЕДТ „Амалипе”, Бализ, SOS детски селища, Европейски център Велико Търново, Фенклуб „Манчестър Юнайтед”, Общинска и Областна администрация Велико Търново и други.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.