ДГ "Рада Войвода"

Icon Правилник за дейността (307,9 KB) Icon Стратегия за развитие (500,8 KB)

ОДЗ "Рада Войвода"

В ДГ „Рада Войвода” се възпитават и обучават 150 деца. Те са разделени в четири възрастови групи за деца от предучилищна възраст и една яслена група.

За децата се грижи високо квалифициран педагогически и непедагогически персонал. Всички 8 учителки са с висше образование и магистърски степени. В детската градина работят 5 помощник-възпитатели, 4 медицински сестри и 2 готвачки.

Детското заведение разполага с добре оборудван салон за занимания по музика, кабинет по английски език, медицински кабинет с медикаменти и консумативи за първа помощ. На разположение е и методичен кабинет, в който се съхраняват педагогическа литература, оперативен и демонстрационен материал, различни видове кукли за театър, над 300 картини и табла. Занималните в сградата са просторни и слънчеви. Към всяка група са обособени по 2 спални помещения.

Просторен двор, богата зеленина и тревни площи, съоръжения за игри привличат малките палавници през слънчевите дни.

Децата разполагат с добра и модерна база за обучение, обособени са ателиета за дейностите по избор.

Създадени са условия за пълноценно детство, емоционална удовлетвореност и много добра социализация и подготовка за постъпване в училище.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.