ДГ "Пролет"

Icon Правилник за дейността (202,1 KB) Icon Стратегия за развитие (148,8 KB)

ДГ „Пролет” град Велико Търново се намира на ул.”Иван Вазов" № 5.

Сградата на детското заведение е паметник на културата. Същата е завещана през 1948 г.от Тодора Константинова Русева на Великотърновската народна община, с единственото желание, тя да бъде използвана за възпитанието и обучението на малките деца от квартал „Асенов”. През 1982 г сградата е реконструирана, направен е основен ремонт и уширение, и в нея се възпитават и обучават 81 деца на възраст от 3 до 7 години. През 1996 г към детска градина „Пролет” е открита една яслена група и от тогава тя вече е ДГ „Пролет”.

В момента детското заведение е с капацитет 94 места, като децата са разпределени в 3 групи към детската градина и 1 яслена група.

Педагогическият персонал, който възпитава и обучава децата е високо квалифициран, отговорен, работещ в добри взаимоотношения сродители, общественост и учебни заведения. През учебната 2011 / 2012 г., ДГ „Пролет” е базова градина към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

В детското заведение е изградено училищно настоятелство, което се стреми да съдейства за подобряване и усъвършенстване на учебно-възпитателния процес и подобряване материалвата база на детската градина.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.