ДГ "Мечо Пух", с. Беляковец

Icon Правилник за дейността (598,2 KB) Icon Стратегия за развитие (743,6 KB)

ДГ “Мечо Пух“ се намира в центъра на село Беляковец. Сградата е стара, строена е в началото на 20 в за училище и впоследствие е преустроена за детска градина. По европейска програма през 2010 година на градината е направен основен ремонт - санирана е изцяло, с подменена дограма, отремонтиран покрив, окачени тавани. Всички помещения са освежени, а санитарните възли са изцяло подновени.

Капацитета на детското заведение е за 50 деца, но в момента има 28 деца, събрани в една смесена група.

Детската градина разполага с две занимални, две спални, учителска стая и санитарни помещения.

Храната за децата се приготвя в кухненски блок, който отговаря на всички изисквания на РИОКОЗ.

Градината се отоплява с климатици, но има и нафтови печки в случай на аварии или спиране на тока.

Дворът на детската градина е озеленен и е добре подържан. Изградени са площадки за игра и занимания на децата.

ДГ "Мечо Пух", с. Беляковец обслужва както децата от селото, така и деца от гр.Велико Търново.

Материално-техническата и дидактичната база на детската градина е добра, събирана, съхранявана и обогатявана през годините. Тя дава възможност за прилагане на творчество и индивидуализъм в работата на учителите. Градината разполага с компютър, но няма интернет, телевизор, видеокасетофон, DVD, CD.

За децата се грижат две учителки, /като едната изпълнява длъжността директор/, домакин, готвач и помощник-възпитател.

Нашата мисия е да създадем среда, в която детето ще се чувства добре, ще получава обич, обучение, съобразено с ДОИ, индивидуален подход и стимулиране развитието на потенциалните му възможности, а родителите сигурност и спокойствие, че детето им е на най-доброто място, обградено от професионалисти.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.