ДГ "Ивайло"

Icon Правилник за дейността (582,4 KB) Icon Стратегия за развитие (826,7 KB)

Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Вежен” №1
e-mail: cdgivailo@abv.bg
Директор: Марияна Стефанова
Телефон: 062/ 63 38 22
GSM: 0882 299 679; 0888 689 339

ДГ „Ивайло” е детско заведение с утвърдени традиции, с богат опит, с педагози, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя във възпитателно-образователния процес – да бъде не просто източник на информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, които да помогнат на детето в бъдещото му личностно развитие. Разполага с 5 групи, в които децата са разпределени по възраст.

Мисия

Формиране на интелигентни и културни личности, с гражданско съзнание и поведение, физически здрави и емоционално богати деца, с подчертана индивидуалност, адаптивни в заобикалящата ги социална среда.

Визия

Утвърждаване на детската градина като желана и привлекателна територия за децата, осигуряваща им емоционален комфорт и среда, максимално доближаваща се до домашния уют.

Приоритети

  • Обучение, базирано на компетентност, с акцент върху потенциала;
  • Възпитаване в духа на българските ценности и традиции;
  • Иновативност и непрекъснато усъвършенстване;
  • Сътрудничество с родители, общественици и партньори;
  • Превръщане на детската градина в обществено значима институция;
  • Стремеж към идентичност.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.