ДГ "Ален мак"

Icon Правилник за дейността (692,1 KB) Icon Стратегия за развитие (749,7 KB)

Детска градина "Ален мак"

Адрес: Велико Търново, кв.Бузлуджа, ул.”Стефан Мокрев” № 5
Тел./факс: 062/641911

История

ДГ „Ален мак”, гр. Велико Търново отваря врати за малките възпитаници на 19.07.1986 г. за деца на възраст от 1 до 7 години. Сградата е построена по типов проект с три корпуса, добре изградена материална база, занимални, спални помещения, кухненски блок, перални помещения, музикален кабинет, басейн.Детското заведение функционира с 8 групи детска градина и една яслена група.

През 1997г. ДГ „Ален мак” се включва в проекта на Фондация „Програма Стъпка по Стъпка” , а през 1998 година става Образователен модел по програмата.

На 1-ви юни 1998 година в катедралния храм „Рождество Богородично” бе извършен молебен за здраве на децата и даване имена на групите „Палавите мечета”, „Буратино”,”Слънчице”,”Червена шапка”, „Смехурко”, „Мечо Пух” , „Мики Маус” и „Малките лъвчета”, а през 2008 година „Звездица”.

Екип

Екипът е изграден от 16 детски учители, учител по музика, четири медицински сестри и един фелдшер. Всички те са мотивирани професионалисти ,изпълнени с обич и доверие във възможностите на всяко дете, със стремеж да координират своите очаквания и изисквания, предявени към детето и да съдейства при формирането на неговата личност. Утвърден е дългогодишен стил на сътрудничество и уважение между учители, деца и техните семейства, което спомага за успешното обучение, възпитание и изграждане на творческо въображение у всяко дете.

От 1996 година в ДГ „Ален мак” и изграден мажоретен състав с традиции и уникални изпълнения, както и Химна на ОДЗ „Ален мак” е емблематичен за детското заведение.

Цел

Утвърждаване на ДГ „Ален мак” като съвременна, конкурентноспособна възпитателно – образователна и социална институция чрез:

 • равнопоставеност на всички деца ;
 • създаване на референтни образователни модели, съобразно европейските ключови компетенции за подобряване на образователните компетенции на децата.
 • подготовка на всяко дете за успешно училищно обучение и пълноценна реализация като активен европейски гражданин на демократично общество.

Задачи

 1. Съчетаване на педагогическите изисквания с уважението към човешката личност по посока усъвършенстване на демократичния стил на ръководство, неразривно свързан с педагогическата етика.
 2. Повишаване авторитета и социалния статус на учителя, чрез кариерно израстване, новата система на заплащане, диференцираща неговото трудово възнаграждение, създаване на стимули за усъвършенстване и мотивация за качествено изпълнение на задълженията.
 3. Формиране на положително отношение у децата към училището и мотивация за учене.
 4. Изграждане на положително отношение към образованието у родителите и привличането им за партньори в работата на екипа по посока успешно възпитание и обучение на децата преди постъпването им в първи клас.

Във своята практика ДГ „Ален мак" е било домакин на национални и регионални тренинги по теми :

 • Философия на Програма „Стъпка по стъпка”;
 • Организация на средата ;
 • Интерактивни методи за работа ;
 • Работа с деца със СОП;
 • Използване на интерактивни методи в мултиетническа среда;
 • Работа със семействата.

Партньори в работата на детското заведение са :

 • Уницеф;
 • Клуб „Заедно”
 • ОДМВР, В.Търново
 • СОУ”Вела Благоева
 • Програма „Синди”
 • ДСХ „Венета Ботева”
 • Читалище „Надежда”
 • РИОСВ, В.Търново и др.
 • Работа със семействата :
 • Клуб „Заедно”
 • Диплени , брошури, снимков материал, листовки по актуални теми;
 • Отворени дни за семействата;
 • Работа по центрове със семействата;
 • Празници и развлечения;
 • Срещи със специалисти по здравни теми, КАТ, ОДП и др.

ДГ „Ален мак”, гр. Велико Търново е слънчев дом за децата и притегателен център с уникална педагогическа мисия.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.