19.02.2014 14:00

Среща на кметовете и кметските наместници от населените места в Община Велико Търново с ръководството на ОП ”Зелени системи”

На работна среща в Община Велико Търново между кметовете на населени места в общината и ръководството на ОП ”Зелени системи” беше обсъдена работата и дейностите,  които новото предприятие ще извършва на територията на населените места в общината.
След изготвяне на предложения от страна на кметовете на населените места за дейности по комунални услуги, озеленяване и поддръжка по селата, ОП ”Зелени системи” ще изготви график, с който да отговори на  нуждите на жителите. С поемането на по-голямата част от тези дейности ще се оптимизират драстично разходите за чистота като се обсъждат и варианти до края на месец април предприятието да поеме и част от работата по т.нар. нерегламентирани сметища. В приоритетите на общинското предприятие освен досегашните дейности се предвижда да се включат и участъци и терени, които до момента не са били или са частично поддържани, поради липса на ресурси от съответните кметства. В графика за целогодишно изпълнение по населените места приоритетно място ще заема просветляването и почистването на отсечките от четвъртокласната пътна мрежа, както и съобразяването с маршрутите  на обществения междуселищен транспорт.
На срещата бяха дискутирани и въпроси, свързани с предложенията на кметовете и кметските наместници за текущи ремонти през годината в населените места. Те ще осъществят посредством експертна оценка от комисия от общината, която ще решава целесъобразността на належащите разходи, засягащи това перо от общинския бюджет. На срещата началник отдел „Бюджет” поясни, че промени по бюджета на населените места не следва да се извършват до месец август 2014, след който следва актуализация.
Кмета на Община Велико Търново Даниел Панов апелира към кметовете и кметските наместници проектите по „Местни инициативи” да бъдат по-комплексни и в по-голяма степен да отговарят на потребностите и очакванията на жителите на населените места.


 
 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.