Инвестиционни предложения

 

Oбект Местоположение Данни за обекта Начална цена
1 Гараж, с идентиф.10447. 502.189.1.1, заедно с 20 % ид. ч.от общ. части на сгр... гр. Велико Търново РЗП: 20,00 m2
4'620.00 лв.
2 Ресторант, с идентиф.10447. 502.189.6.4, заедно с ид.ч.от общ. ч. на сградите... гр. Велико Търново РЗП: 442,15 m2
179'820.00 лв.
3 ”Офисни помещения”, с идент. 10447.502.189.2.4 , на ІІ етаж от адм.сграда, по... гр. Велико Търново РЗП: 172,90 m2
134'615.00 лв.
4 Незастроен УПИ ІІІ за обществено обслужване от кв.45 по плана на с. Пчелище с. Пчелище УПИ: 1397,00 m2
3'360.00 лв.
5 Незастроен УПИ І за обществено обслужване от кв.45 по плана на с. Пчелище с. Пчелище УПИ: 1658,00 m2
3'960.00 лв.
6 Застроен УПИ ІV - ”за общ. обслужване” от кв.4, със сграда (бившо училище) с. Войнежа РЗП: 2588,00 m2
21'050.00 лв.
депозит: 6'315.00 лв.
стъпка: 1'050.00 лв.
7 Застроен УПИ ІХ - ”за общ. обслужване”от кв.45, заедно със сграда (бившо учил... с. Пчелище РЗП: 3432,00 m2
35'630.00 лв.
депозит: 10'689.00 лв.
стъпка: 1'780.00 лв.
8 Дворно място, заедно с построена в него сграда (бивша баня) с. Никюп УПИ: 29000,00 m2
РЗП: 95,00 m2
43'050.00 лв.
депозит: 12'915.00 лв.
стъпка: 2'150.00 лв.
9 УПИ І от кв. 40, със сграда (бивша мандра) a с.Никюп УПИ: 1900,00 m2
РЗП: 258,00 m2
4'968.00 лв.
депозит: 1'490.00 лв.
стъпка: 450.00 лв.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.