Приключили международни проекти с участието на Община Велико Търново

 

Име на проект

 

Финансираща програма
 

 

Стойност на
проекта

 

 

Период на
изпълнение

 

 

Проект: Fair Deal – Short supply – chain platforms for local artisan and agriculture products in the CBC area (FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти“), Акроним: FairDeal

 

Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ 572 533,62 евро 2017 г. - 2020 г.
 

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.