2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти


 • Характеристика на услугата
  • Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти.
  • Когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение, е явно икономическо нецелесъобразно, правото на преминаване през чужди поземлени имоти, се учредява със заповед на Кмета на Община Велико Търново.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619 108
  тел. 062 / 619-106

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619 108
  тел. 062 / 619-106

Изискуеми документи и образци

Заявление свободен текст
Документ за собственост
Пълномощно
 • Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Безплатна
30 дни
банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.